Khazarer

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Khazarer, turkisk folkgrupp som bebodde ett område kring Svarta Havet och Kaspiska Havet. Khazarernas rike bestod av delar av vad som idag är Ukraina, Ryssland, Khazakstan och Georgien.


Khazarernas ursprung

Khazarer beskrivs ibland som ett turkmongoliskt folk eller oghuzer. I andra sammanhang förknippas khazarerna med hunner.

Konvertering till judendom

Författaren Arthur Koestler hävdar i sin bok Den trettonde stammen att en stor del av dagens judar inte härstammar från de bibliska judarna utan från khazarerna och att de i sin tur utgör den största delen av dagens askenasiska judar. Teorin är omstridd och har varit föremål för debatter och anklagelser, inte minst då det skulle avlegitimera de judiska anspråken på Palestina. Genetiska kartläggningar har gjorts för att försöka fastställa sambanden mellan olika judiska grupper, men svaren är inte entydiga. I en artikel publicerad i European Journal of Human Genetics 2005 hävdar artikelförfattaren att det finns genetiska skillnader mellan sefardiska judar och askenaser, ett resultat som betyder att bägge grupper inte kan ha exakt samma ursprung: "Ashkenazim were found to have a significantly higher frequency of the R-M17 haplogroup compared with Sephardic and Kurdish Jews."

Jewish Encyclopedia menar dock att den khazariske hövdingen Bulan omfamnade judendomen: "Some centuries ago King Bulan reigned over the Chazars. To him God appeared in a dream and promised him might and glory. Encouraged by this dream, Bulan went by the road of Darlan to the country of Ardebil, where he gained great victories [over the Arabs]. The Byzantine emperor and the calif of the Ishmaelites sent to him envoys with presents, and sages to convert him to their respective religions. Bulan invited also wise men of Israel, and proceeded to examine them all. As each of the champions believed his religion to be the best, Bulan separately questioned the Mohammedans and the Christians as to which of the other two religions they considered the better. When both gave preference to that of the Jews, that king perceived that it must be the true religion. He therefore adopted it". Hövding Bulans konvertering ska ha varit starten för en omfattande konvertering till judendomen av befolkningen i det khazariska riket. Årtalen för denna konvertering skiftar dock. Årtalet 620 anges, likväl som år 740.

Enligt den israeliske historikern Shlomo Sand har en stor del av dagens judar sitt ursprung ur khazarerna. Enligt Sand finns det även en del som talar för att de sefardiska judarna har sitt ursprung ur ett berberfolk i Nordafrika och det judiska efternamnet Cohen ska ha sitt ursprung ur berberhövdingen Dahia al-Kahina. Sand hänvisar även till Esters bok 8:17 i Bibeln där ett antal människor anses konvertera till judendom.

Department for Zionist Activities World Zionist Organisation anser att det är khazarernas förtjänst att Europa inte invaderades av muslimer. Genom att med gemensamma krafter tillsammans med turkar och bysantiner ska khazarerna med början på 600-talet ha stoppat muslimerna från att etablera sig i sydöstra Europa. Khazarerna ska enligt WZO ha konverterat till judendom någon gång på 800-talet.

The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses av Dr. Eran Elhaik ger stöd för teorin att merparten av dagens judar härstammar från khazarerna.

Videogalleri

Se även

Källor