Katynmassakern

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Katynmassakern var en sovjetisk massavrättning av polacker i skogsområdet Katyń väster om staden Smolensk i Ryssland under andra världskriget.

Namnet syftar främst på den massaker som ägde rum under våren 1940 då 4 421 polska officerare från ett fångläger i Kozielsk blev avrättade på order av den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD. I massakern räknas allmänt också in 3 820 från Charkov, 6 311 från Kalinin och 7 305 från Minsk (Vitryssland) och Kiev (Ukraina). Totalt 21 857 polska medborgare, varav 14 700 var tillfångatagna officerare. Alla polacker med universitetsutbildning skulle bli reservofficerare enligt den polska värnplikten, därför var det en stor del av den polska intelligentian som blev dödade.

I april år 1943 hittade tyska trupper kvarlevorna av 4 421 polacker i Katyń. Tyskarna offentliggjorde fyndet och hävdade att det var sovjetiska säkerhetstrupper som dödat dem innan tyskarna ockuperat området. Sovjetunionen hävdade motsatsen, att det var tyska trupper som dödat dem under sommaren och hösten år 1941.


Skuldbördan läggs på Tyskland i Nürnberg

Under Nürnbergrättegångarna efter kriget försökte åklagarsidan lägga skuldbördan för massakern på tyskarna. Från protokollet den 1 juli 1946 går det att läsa:

"With reference to the events at Katyn, the Indictment contains only the remark: "In September 1941 11,000 Polish officers, prisoners of war, were killed in the Katyn woods near Smolensk." The Russian Prosecution only submitted the details at the session of 14 February 1946. Document USSR-54 was then submitted to the Tribunal. This document is an official report by the Extraordinary State Commission, which was officially authorized to investigate the Katyn case."

[...]

"THE PRESIDENT: Well, you have no right to ask any questions of the witness here.
DR. LATERNSER: MR. PRESIDENT, I just wanted to ask you, in this unusual case, to allow me to put questions...
THE PRESIDENT: I said to you that you know the Tribunal's ruling and the Tribunal will not hear you. We have already ruled upon this once or twice in consequence of your objections and the Tribunal will not hear you.
DR. LATERNSER: MR. PRESIDENT, the Katyn case is one of the most serious accusations raised against the group.
THE PRESIDENT: The Tribunal is perfectly well aware of the nature of the allegations about Katyn and the Tribunal does not propose to make any exceptional rule in that case and it therefore will not hear you and you will kindly sit down."

[...]

"DR. LATERNSER: Mr. President, may I be allowed to ask something else? May I have the question put to the Prosecution, who is to be made responsible for the Katyn case?
THE PRESIDENT: I do not propose to answer questions of that sort."

[...]

MR. COUNSELLOR SMIRNOV: Do you know that during the investigation of the Katyn affair, or rather of the Katyn provocation, posters were placarded by the German Police in the streets of Smolensk, promising a reward to anyone giving any information in connection with the Katyn event? It was signed by Lieutenant Voss.
AHRENS: I personally did not see that poster. Lieutenant Voss is known to me by name only.
MR. COUNSELLOR SMIRNOV: And the very last question. Do you know of the report of the Extraordinary State Commission concerning Katyn?
AHRENS: Do you mean the Russian White Paper when you mention this report?
MR. COUNSELLOR SMIRNOV: No, I mean the report of the Soviet Extraordinary State Commission, concerning Katyn, the Soviet report.
AHRENS: Yes, I read that report.
MR. COUNSELLOR SMIRNOV: Therefore, you are acquainted with the fact that the Extraordinary State Commission names you as being one of the persons responsible for the crimes committed in Katyn?
AHRENS: It mentions a Lieutenant Colonel Ames.
MR. COUNSELLOR SMIRNOV: I have no further questions, Mr. President".

Efter kriget fastslog en utredningskommission att den sovjetiska versionen var sann. I väst fanns det dock stöd också för den tyska versionen.


Falska ID-handlingar - en falsk uppgift

Artikel i Aufbau den 13 juli 1945

I en artikel publicerad av den judiska tidskriften Aufbau den 13 juli 1945 läggs ytterligare skuld på en tyska statsledningen. Tidningen anser att fångar i koncentrationslägret Sachsenhausen tvingades tillverka förfalskade identifikationspapper som sedan stoppades in i kläderna på de polska officerarna innan de sköts. I Aufbaus artikel framgår det även att de judiska fångar som ska ha använts själva blev avrättade, dock strax innan den tyska kapitulationen i krigets slutskede.


Historieskrivningen förändras

Ända fram till Gorbatjov fick makten 1985 hade Sovjetunionen nekat till anklagelserna, nu lät man för första gången undersöka saken. En polsk-sovjetisk kommission skapades 1987 och den började undersöka saken. Under 1989 och 1990 publicerades bevis för att det var den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD som var ansvarig för massakern.

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget
Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism
Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Referenser