Kali Yuga

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Kali (till höger) svingandes ett svärd
Det Hinduiska hakkorset - en över 5000 år gammal symbol

Kali Yuga (indisk skrift: कलियुग), ”Den manlige demonens Kalis tidsålder”, ”syndens tidsålder”, är en av fyra steg i utvecklingen av världen som går igenom faserna av Yugas, såsom står skrivet i de Indiska skrifterna. De andra faserna är Satya Yuga, Treta Yuga och Dvapara Yuga. Enligt skriften Surya Siddharta, en astronomisk avhandling som är grundstenen för både den Hinduistiska och den Buddistiska kalendern, så började Kali Yuga vid midnatt (00:00) den 18 februari 3102 före Kristus, vilket också enligt många Hinduer är den tid som guden Krishna, inkarnationen av Vishnu, dog på grund av en bågsjaktolycka. Kali Yuga tros vara i 432,000 år.

De flesta uttolkare av de Hinduistiska skrifterna tror att världen befinner sig i Kali Yuga, medan andra tror att vi befinner oss i början av Dvapara Yuga. Hinduer tror att den mänskliga civilisationen degenereras andligen under Kali Yuga: den beskrivs oftast som den mörka tidsåldern, huvudsakligen därför att mänskligheten då befinner sig längst bort från Gud. Beskrivningen av Kali Yuga nedan är en indikation på dess tolkning av den nuvarande världsliga existensen.

Hinduismen anser att moralen kan jämföras med en tjur kallad Dharma. I Satya Yuga, det första stadiet av utveckling, har tjuren fyra ben, genom varje stadie reduceras moralen med en fjärdedel. Vid slutet av Kalis tidsålder kommer moralen bara vara en fjärdedel av vad den ursprungligen var. Tjuren har då symboliskt bara ett ben.

Kali Yuga associeras med med apokalypsens demon Kali. Denna Kali ska inte förväxlas med den svarta dödsgudinnan Kali, vars namn har långa vokaler. Kali i Kali Yuga betyder ”stridigheter, oenighet, gräl”.

Tecken på Kali Yugas tidsålder

De olika Yugas

Olika Hinduistiska skrifter ger ett antal tecken på Kali Yugas tidsålder. Några av dem är:

Förhållandet till härskarna

Härskarna blir oresonabla: de kommer att höja skatterna orättvist. Härskarna ser det inte längre som sin plikt att förespråka andlighet, eller att skydda sina undersåtar. De blir en fara för världen. Folk kommer att emigrera och söker sig till länder där vete och korn är basfödan.

Förhållandet människor emellan

Girighet och vrede kommer att bli vanligare, mänskligheten kommer att öppet att visa motvilja mot varandra. Man kommer att ignorera Dharma. Lustar kommer att ses som socialt acceptabelt. Mänskligheten kommer att överväga mord utan rättvisa, och ingen kommer att ha invändningar mot det tankesättet.

Mänskligheten kommer att följa falska irrläror. Mord inom familjer kommer att inträffa. Man kommer att ta ifrån de svaga deras ägodelar.

Många andra oönskade förändringar kommer att inträffa. Den högra handen kommer att lura den vänstra och den vänstra den högra. Falska profeter kommer att utge sig för att säga sanningen. De äldre kommer att svika de ungas oskuldsfullhet, och de yngre kommer att svika de äldres förtroende. Ynkryggar kommer att få de hjältemodigas rykte, och de modiga blir kallade ynkryggar. Människor kommer att misstro varandra, till och med deras närmsta. Make och maka kommer att visa förakt för varandra.

I Kali Yuga kommer även flickor som ej blivit tonåringar att bli gravida. Orsaken till detta är att samlag som det centrala i livet blivit socialt accepterat. Synden kommer att öka exponentiellt, medan dygd och återhållsamhet kommer att dö ut. Människor kommer att avlägga löften bara för att bryta dom.

Död och svält kommer att finnas överallt. Män kommer att ha syndfulla tankar, så även kvinnor. Människor kommer utan anledning att förstöra träd och växtlighet. Mänskligheten kommer att begå mord. Det kommer inte att finnas någon respekt för djur, människor kommer att börja äta kött.

Mänskligheten kommer att bli beroende av sinnesförvrängande drycker. Man kommer att se sina arbeten som stressiga och kommer att söka tillflykt från dem.

Religiösa ledare kommer inte längre att bli respekterade och deras lärjungar kommer att försöka skada dem. Deras läror kommer att förlöjligas och Kamas lärjungar kommer att ta kontroll över mänsklighetens sinnen.

Allt eftersom synden ökar exponentiellt, så kommer gudarnas vrede och hämnd öka.

Väder och naturfenomen under Kali Yuga

När blommor växer inuti blommor, och frukter inuti frukter, då kommer Kali Yuga att gå mot sitt slut. Alla moln kommer att ge ifrån sig regn och det kommer att regna oupphörligt när slutet på Kali Yuga närmar sig.