John Hanson

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

John Hanson, nordamerikansk politiker, född 1715 i Charles county, Maryland, död 1783, härstammade från en av de till kolonien Nya Sverige1600-talet utflyttade svenska familjerna. Hans fader, Samuel Hanson, var en av provinsen Marylands mera framstående män. Vidare stred Hansons gammelfarfar i slaget vid Lützen, och dog bredvid kung Gustav II Adolf. Hanson erhöll en för sin tid god bildning och ägde därtill en högsint karaktär enligt omgivningens tycke. 1757-68 var han nästan utan avbrott medlem av provinsens lagstiftande församling. Sedan han 1773 flyttat till Frederick county, samma stat, blev hans ställning ännu mer framskjuten. Han anlade flera fabriker, i vilka det tillverkades olika slag av krigsmateriel, som satte provinsens invånare väl i stånd att upptaga den snart utbrytande striden för självständighet. Han valdes 1779 till delegerad i kongressen och gjorde sig snart känd som en av de främste i denna församling. Härom vittnar, att han av 1781 års kongress utsågs att presidera vid förhandlingarna. I Statuary hall i Washington, där varje stat i unionen har rättighet att uppställa minnesstatyer av två av sina mest kända personligheter, har staten Maryland rest en staty över Hanson [1].

Hanson anses enligt vissa historiker vara den egentlige förste presidenten av USA. Efter honom kom ytterligare 6 presidenter innan George Washington (som var frimurare) blev president, då under den konstitution som än idag är gällande[2].

Referenser

Externa länkar