Henry Ford

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Henry Ford.

Henry Ford, född den 30 juli år 1863 och avliden den 7 april år 1947, var en amerikansk industrialist och grundare av fordonsmärket Ford.


Affärsverksamhet

Henry Ford utvecklade fordismen, en industriell massproduktionsteknik, även kallad löpandebandprincipen. Tack vare den nya tekniken kunde en ny Ford lämna produktionsbandet var 24:e sekund, vilket resulterade i att priset kunde hållas förhållandevis lågt jämfört med konkurrenternas. Samtidigt var Ford ett av få företag på den tiden som aktivt anställde färgade arbetare och diskriminerade samtidigt inte judiska arbetare eller underleverantörer. Han anställde även kvinnor och handikappade när det var ovanligt att anställa dessa.

Henry Ford blev med tiden mycket förmögen.

Politiska ställningstaganden

Pacifismen

Henry Ford var övertygad pacifist. När första världskriget rasade i Europa bekostade han en båt vid namn Oskar II (efter den svenske kungen), som på plats skulle uppmana de stridande makterna att sluta fred. Båten kom dock inte längre än till Oslo, då Ford blev sjuk och tvungen att återvända till Amerika. År 1940 var han en kort tid medlem i styrelsen för organisationen America First, som motsatte sig ett amerikanskt inträde i andra världskriget, och han var god vän med den framträdande America First-företrädaren Charles Lindbergh.

Antisemitismen

Henry Ford blev också omtalad på grund av andra politiska ställningstaganden, inklusive en tämligen vänlig inställning till nationalsocialismen. Han drev en egen dagstidning, The Dearborn Independent, i vilken han kritiserade den judiska maktsträvan. Tidningen publicerade bland annat boken Sions vises protokoll. Tidningen hade som mest en upplaga på 700 000. De viktigaste antijudiska artiklarna samlades i en bästsäljande bok, The International Jew. År 1927 lades tidningen efter allt hårdare judiska påtryckningar ned, och Henry Ford försökte distansera sig från de antijudiska artiklarna.

The International Jew distribuerades fram till år 1942. Den har getts ut på svenska som Den internationelle juden (Almqvist & Wiksell, 1924). Ford erhöll år 1938 Tredje rikets finaste medalj som kunde delas ut till icke-tyskar, Verdienstorden vom Deutschen Adler.

Efter andra världskriget och Henry Fords död har Ford-koncernen försökt tvätta bort sitt antisemitiska rykte. Bland annat såg man till att sponsra en TV-sändning så att filmen Schindler's List kunde sändas utan reklamavbrott.

Bevingade ord av Henry Ford

Bland andra följande citat brukar hänföras till Henry Ford (referens: aforism.nu):

  • Idealisten är en person som hjälper andra till välstånd.
  • Historien är nonsens, mer eller mindre. Detta är traditionen.
  • Trofasthet är blott de sista resterna av gammal kärlek.
  • En idealist är en person som hjälper sin nästa att tjäna pengar.
  • Pengar är som en arm eller ett ben -- använd dem eller förlora dem.
  • Att tänka är det svåraste som finns, vilket troligtvis är anledningen till att så få gör det.
  • Att lära sina barn att använda och placera sina pengar är bättre än att lära dem spara pengarna.
  • Att fråga vem som ska vara chef är som att fråga vem som ska vara tenor i kvartetten. Naturligtvis är det den som kan sjunga tenor.