Hare Krishna

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Radha-Krishna gudar i ett ISKCON tempel
Hare Krishna anhängare som dansar på en gata i Budapest

Hare Krishna ISKCON (The International Society for Krishna Consciousness) är en religiös rörelse som grundades i USA 1966. Krishnarörelsen hämtar sin inspiration från den hinduiska fromhetsriktningen bhakti yoga. Grundaren hette Srila Prabhupada. Namnet kommer från de namn på Gudomens Högsta Personlighet gud, som de troende reciterar dagligen på sina radband. Detta kallas Maha-mantrat, vilket betyder Det Stora Mantrat för Befrielse.

ISKCON är idag en världsomspännande organisation med fler än 400 center, inkluderat 60 jordbrukssamhällen, en del är till för att vara självförsörjande.

Tro

Man har fyra riktlinjer i Dharma, dessa är:

  • Inte äta kött, fisk eller ägg
  • Restriktioner för sex. Sex är enbart tillåtet om man är gift, endast en gång i månaden i barnalstrande syfte.
  • Inget spel och dobbel.
  • Inga droger (inkluderat alkohol, koffein, tobak eller andra droger)

Man får inte heller döda något levande, alltså är aborter inte tillåtna.

I den Vediska lärans mål är att man inte ska äga några ägodelar och återförenas med Krishna, Gud. Den Vediska kulturen har fört Hare Krishna framåt. Medlemmarna i Krishnarörelsen bönfaller världens folk att återuppväcka sitt medvetande om den Högsta och därigenom uppnå ett evigt liv i lycksalighet och kunskap, fritt från ägodelar och allt lidande.

Hare Krishna mantrat

Sankirtana är den viktigaste riten. Den innebär att Maha-mantrat med de fyra namnen, "Hara", "Hari", "Krishna" och "Rama" upprepas på följande sätt:

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Hara är Krishnas feminina, andliga aspekt eller energi, Hari är ett namn på Krishna, Krishna är enligt rörelsens tolkning ett namn på Gud, som betyder "Den alltigenom attraktiva" - allt man attraheras av och söker på andra ställen finns alltid hos Honom. Rama är enligt rörelsens tolkning ett namn på Krishna som betyder "All glädjes källa".

Hare Krishna i Sverige

Till Sverige kom Krishna rörelsen 1973, och nu finns omkring 200 medlemmar och sex tempel. I Stockholm finns det största templet. Där finns också den vegetariska restaurangen Govindas på Kungsholmen, där många svenska anhängare jobbar. Man lever tillsammans i kollektiv och har gemensam ekonomi.

Extern länk