Germany Must Perish!

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Germany Must Perish!
Kaufmans förslag över hur Europa skulle se ut efter att Tyskland och det tyska folket utplånats. Även Österrike är raderat från kartan.

Germany Must Perish! (Tyskland måste förgås!) är en bok skriven och publicerad av den amerikanska juden Theodore N. Kaufman i juli 1941. Författaren lägger i boken fram ett förslag på hur man kan uppnå världsfred genom att utrota den tyska nationen och det tyska folket, bland annat genom massterilisering av 48 miljoner tyskar:

Tysklands population, exkluderande erövrade och annekterade territorer, är runt 70 miljoner, nästan lika fördelat mellan man och kvinna. För att uppnå ändamålet att utrota Tyskland skulle det endast vara nödvändigt att sterilisera ca 48 miljoner -- en siffra som exkluderar, på grund av deras begränsade förmåga att föröka sig, män över 60 år, och kvinnor över 45.

Boken publicerades av författaren själv, fem månader innan USA gick in i andra världskriget. Vid denna tid existerade det ännu inte några teorier om tyska förbrytelser mot mänskliga rättigheter. Läsaren blir noggrant uppmärksammad på att det är inte är ett krig mot Adolf Hitler eller den nationalsocialistiska regimen eller åskådning som efterfrågas, utan ett krig mot hela det tyska folket.

I Kaufmans förslag ingick även en delning av Tyskland och Österrike mellan de angränsande länderna som skulle tilldelas betydliga markområden. Begreppet Final Solution används i boken.

Utvalda citat från boken Germany Must Perish!

"This time Germany has forced a TOTAL WAR upon the world. As a result, she must be prepared to pay a TOTAL PENALTY. And there is one, and only one, such Total Penalty: Germany must perish forever! In fact -- not in fancy!"
"Germans are an execrable people! They think and dream of nothing but chicanery."
"There remains then but one mode of ridding the world forces of Germanism -- and that is to stem the source from which issue those war-lusted souls, by preventing the people of Germany from ever again reproducing their kind. This modern method, known to science as Eugenic Sterilization, is at once practical, humane and thorough. Sterilization has become a byword of science, as the best means of ridding the human race of its misfits: the degenerate, the insane, the hereditary criminal."


Se även

Externa länkar

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen
Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism