Franz Westhoven

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Franz Westhoven, född den 7 december 1894, död den 9 oktober 1983, var en tysk pansarofficer i Heer under andra världskriget. Han tjänstgjorde på regementes- och brigadsnivå på östfronten innan han i oktober 1942 fick befälet över 3. Panzer-Division som han ledde ett år. Våren 1944 ledde han kortvarigt två andra pansardivisioner i Frankrike under deras uppbyggnadsfaser. Därefter blev han ställföreträdande inspektör för pansartrupperna. Westhoven förlänades med riddarkorset.

Första världskriget

Franz Westhoven föddes i Ludwigshafen am Rhein och gick 1913 med i armén och började tjänstgöra i ett hästburet jägarregemente. Under första världskriget sårades han flera gånger och förlänades bland annat med järnkorset av båda klasserna. Efter kriget fortsatte han sin militära tjänstgöring inom kavalleriet i Reichswehr.

Pansarbefäl

I mitten på 1930-talet fick Westhoven administrativa tjänster vid högkvarteret i Berlin. Den 25 oktober 1940 fick han sitt första aktiva befäl när han tog över Schützen-Regiment 1 som var infanteriregementet tillhörande 1. Panzer-Division. Han ledde regementet i strider på östfronten till slutet av december 1941. Därefter ökade hans ansvar när han fick befälet över Schützen-Brigade 3 i 3. Panzer-Division som även den befann sig på östfronten. Så småningom fick Westhoven befälet över hela divisionen och ledde den ett år innan han avlöstes och placerades i befälsreserven hösten 1943. För insatser under denna tid förlänades han med riddarkorset.

Frankrike

Westhoven återvände till aktiv tjänst i februari 1944 när han förflyttades till Frankrike där de tyska förberedelserna inför den väntade allierade invasionen pågick. Den 10 mars fick han befälet över 21. Panzer-Division som höll på att återuppbyggas efter undergången i samband med den tyska kapitulationen i Afrika. I maj lämnade han divisionen och fick istället tillfälligt hoppa in som befälhavare för 2. Panzer-Division som även den befann sig i Frankrike för återuppbyggnad.

I augusti 1944 blev Westhoven ställföreträdande inspektör för pansartrupperna och i februari 1945 blev han även kommendant för de tyska pansarskolorna.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget