Ernst Fessmann

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

General der Panzertruppe Ernst Fessmann, född den 6 januari 1881, död den 25 oktober 1962, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han var en av de högre officerare som organiserade det tyska pansarvapnet. När 3. Panzer-Division bildades den 15 oktober 1935 blev han dess förste befälhavare. Han gick i pension den 30 september 1937, var stod ändå till krigsmaktens förfogande om nödvändigt. Vid mobiliseringen den 26 augusti 1939 återinkallades Fessmann till tjänst och fick befälet över 267. Infanterie-Division. Divisionen var vid krigsutbrottet förlagd vid västfronten. Han ledde den under fälttåget i väst 1940 och stannade kvar som ockupationsstyrka fram till juni 1941 då de förflyttades till Polen. En kort tid före den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, lämnade Fessmann sitt befäl och placerades i befälsreserven.

En månad senare fick Fessmann befälet över en stab i Frankfurt am Oder. Denna tjänst hade fram till den 8 januari 1942 då han åter placerades i befälsreserven och pensionerades slutgiltigt den 30 april 1943.

Efter krigsslutet hamnade Fessmann i sovjetisk krigsfångenskap och frisläpptes den 30 september 1945.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget