Edward Bernays

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Edward Bernays.
Bernays bok Propaganda från 1928.

Edward Louis Bernays, född den 22 november 1891 i Wien, Österrike, avliden den 9 mars 1995 i New York, USA. Judisk författare, erkänd som den moderna propagandans fader. Släkt med Sigmund Freud. Författare av boken Propaganda, publicerad 1928.


Grunden för "public relations" - masspsykologi

Bernays kombinerade Gustave Le Bons och Wilfred Trotters idéer om masspsykologi med sin morbror Freuds psykoanalytiska idéer, och var en av de första att försöka manipulera allmänheten genom att rikta sig till deras undermedvetna. Bernays, som ansåg att samhället var irrationellt och farligt till följd av "flockinstinkten" som Trotter hade beskrivit, ansåg att denna manipulation var nödvändig i ett civiliserat samhälle. Adam Curtis prisbelönade dokumentär för BBC, The Century of the Self från 2002, talar om Bernays som grundaren av det moderna fältet public relations. Bernays kallades i tidskriften Life för en av USA:s mest inflytelserika personer under 1900-talet.

Lobbyist för USA:s medverkan i Första världskriget

Under Första världskriget var Bernays knuten till lobbygruppen U.S. Committee on Public Information (CPI) genom vilken han aktivt arbetade för att USA skulle ingripa. För att öka acceptansen bland de amerikanska medborgarna för ett deltagande i kriget marknadsförd lobbygruppen en slogan: "Make the World Safe for Democracy."

I tjänst för företag och en president

Bernays tjänstgjorde bland annat för president Calvin Coolidge och företagen Procter & Gamble, CBS, The American Tobacco Company och General Electric. Resultatet av en propagandakampanj för The United Fruit Company i början av 1950-talet ledde till att CIA störtade en folkvald regering i Guatemala.

Utvalda citat

The conscious and intelligent manipulation of the habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. It is they who pull the wires which control the public mind.

—Propaganda, 1928


Externa länkar