Dop

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Dop är en ritual, inom kristendomen, vars innebörd är att människan som döps överlämnar och viger sitt liv till Gud. Dop sker traditionellt sett och inom Svenska kyrkan när barnet är liten bebis. Frikyrkor är mer restriktiva med barndop och menar att dopet är en handling som bekräftar ett aktivt val. Valet att leva för Gud. Därför har de flesta frikyrkor vuxendop.

Vid vuxendop sänks hela kroppen ner i vatten. De flesta frikyrkor har dopfuntar, liknande små bassänger, där dopet sker, men dopet kan även förrättas i havet eller en sjö. När den döpte kommer upp ur vattnet igen, menar de kristna att dennes gamla jag och natur nu har blivit begravet och att en ny människa uppstått och att ett liv med Gud nu börjat.

Kristendom-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Kristendom