Det nödvändiga greppet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Det nödvändiga greppet
Det nödvändiga greppet.jpg
(Bokens framsida)
Namn Det nödvändiga greppet
Förlag
Författare
Per Engdahl
Översättare
Publicerad
2013
Bindning
häftad
Antal sidor
402
Språk
Svenska
ISBN
978-9163721649

Det nödvändiga greppet är en bok bestående av ledarartiklar från Per Engdahl som tidigare publicerats i tidningen Vägen Framåt mellan åren 1968 och 1992.

Information om boken

Under sju decennier presenterade den nysvenska rörelsens grundare och ledargestalt Per Engdahl regelbundet sina idéer och synpunkter i Vägen Framåts ledarartiklar.
Där presenterade han sin ideologiska grundinställning från olika infallsvinklar - ofta dikterade av den politiska dagsdebatten. Artiklarna är således gränssnitt mellan idévärldens abstrakta bilder och sinnevärldens handfasta former. Där prövade han diverse tankefrön; idéer som ofta senare mognade och fann väg in i de nysvenska programskrifterna. Ledarna inleddes alltid av några intresseväckande, appellartade och sammanfattande rader, och de höll alltid därefter samma behagliga längd. Framför allt präglades de alltid av samma härliga förening av tankeklarhet och klart språk.
Boken tar avstamp i det något symboliska året 1968 och avslutas med Per Engdahls sista ledare i Vägen Framåt från 1992. Den behöver inte nödvändigtvis läsas från pärm till pärm. Läsaren kan med utgångspunkt i innehållsförteckningen göra ett neddyk varhelst ett ämne behandlas, som för tillfället speciellt intresserar.
Att ställa Per Engdahls ledare sida vid sida är att skapa ett dokument som på ett lättillgängligt sätt möjliggör för läsaren att följa konturerna i den nysvenska idédebatten genom åren. De presenterar överskådligt kärnan i författarens ideologi. Boken vill vara ett komplett historiskt dokument över den tid den behandlar. Och ur den samlade enheten möter läsaren en styrka - i budskap, i övertygelse, i gärning - som kan inspirera till politisk handling i dag.

Recension

Böcker.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Samhällskritisk litteratur