Den assyriska rörelsen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Den assyriska rörelsen, är ett begrepp som avser den nationalistiska rörelse där assyrier driver den assyriska frågan, ett eget land för det assyriska folket. Rörelsen har sina rötter i 1950-talets Qamishli då Assyriska Demokratiska Organisationen bildades. Rasblandning, assimilering med andra folk, betraktas som ett hot mot den nationella identiteten.


Utvalda citat

Den assyriska rörelsen började sin nationella kamp några år efter att ADO hade bildats i Qamishli i slutet av 1950-talet. Assyrierna såg sig nödgade att värna sin etniska och kulturella identitet när panarabismen hade blivit allt starkare och hotade att assimilera icke-arabiska minoriteter.
Det är på tiden att vårt folk förenar sig för att tillsammans vara vaksamma mot omvärlden och för att inte drabbas åter av en olöslig splittring som det skedde i vår kyrka tidigt i historien. Som en enande kraft med ETT NAMN för ETTT FOLK skulle vårt strävan efter de mänskliga rättigheterna både i migrant- och hemländerna ge större effekt.
Den assyriska rörelsen är i grunden en nationell tanke med idéer och ambitioner för det assyriska folket, samförstånd mellan kyrkorna och samarbete över alla gränser.


Källor