Daniel Francois Malan

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Daniel Francois Malan. 1874-1959. Premiärminister.

Malan föddes den 22 maj 1874 i Riebeek West i Kapprovisen, Sydafrika. Han studerade vid Victoria College i Stellenbosch och doktorerade i teologi vid universitetet i Utrecht, Holland.

Han tjänstgjorde som minister för holländskt-reformerta kyrkan i Montagu och Graaff-Reinet och gjorde missionsresor till Rhodesia och Belgiska Kongo år 1913.

Malan delade James Barry Munnik Hertzogs politiska uppfattning och blev redaktör för tidningen Die Burger, som var National Party's partitidning. Han blev också ordförande för partiets avdelning i Kap.

År 1917 valdes han in i församlingen. År 1924 vann National Party de allmänna valen och Hertzog blev premiärminister. Malan blev blev hälso- och utbildningsminister (1924-1933). Han föreslog år 1925 att en ny nationell flagga skulle skapas och 1927 var den färdig.

År 1934 samarbetade Hertzog och Jan Christian Smuts i en koalition inför valet. Malan var inte så förtjust i samarbetet och valde tillsammans med nitton andra politiker att bilda ett renodlat nationellt parti. Koalitionen vann och Malan blev ledande oppositionspolitiker.

När andra världskriget bröt ut förordade Malan och Hertzog neutralitet, men Smuts ansåg att Sydafrika borde stödja Storbritannien. Hertzog (som avled 1942) bildade ett nytt parti för att ena boerna och inledde förhandlingar med Malan. I valet 1943 erhöll det nya National Party under ledning av Malan 43 av 150 platser. Fem år senare vann partiet 86 av 150 platser och det blev starten på en ny politisk era i Sydafrika. Partiet utlovade separation mellan raserna istället för integration och under de första åren lades grunden till den apartheidpolitik, som präglade landet under decennier. Partiets stöd bland väljarna ökade år 1953 till 93 platser av 150.

Malan drog sig tillbaka 1954 och efterträddes av Johannes Gerhardus Strijdom. Sina sista år använde för att skriva om arbetet för sitt folk och om de politiska uppfattningar han förfäktade.

Han avled i Stellenbosch den 7 februari 1959.