Campaign for Liberty

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Campaign for Liberty

Campaign for Liberty är en amerikansk organisation och rörelse som arbetar med att återupprätta den grundvalar på vilket USA en gång i tiden grundades. Ett av rörelsens fokusområden är en förändring av den monetära systemet och den amerikanska centralbanken, Federal Reserve.


Information från webbplats

"Our mission is to promote and defend the great American principles of individual liberty, constitutional government, sound money, free markets, and a noninterventionist foreign policy, by means of educational and political activity".


Referenser