Arkitektur

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Arkitektur avser allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Arkitektur är också läran om formgivning av i första hand byggnader. Det är emellertid ett multidisciplinärt ämnesområde som verkar mellan konst och vetenskap och även omfattar landskap, städer, interiörer, möbler och enskilda objekt. Enligt det tidigaste bevarade verket i ämnet, Vitruvius "Tio böcker om arkitektur", är arkitekturens kärna balansen mellan skönhet (Venustas), hållbarhet (Firmitas) och funktion (Utilitas). Den svenske arkitekturhistorikern Elias Cornell sammanfattade, för sina arkitekturstudenter vid Chalmers tekniska högskola, vad arkitektur handlar om i meningen "estetisk organisation av praktisk verklighet." Sedan renässansen räknas arkitektur till de sköna konsterna.

Ordet arkitektur används också inom till exempel datavetenskap och avser då den övergripande strukturen hos ett system.

Se även