Andrea Dworkin

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Andrea Rita Dworkin, född den 26 september 1946 i New Jersey, USA, avliden den 9 april 2005 i Washington D.C., USA. Amerikansk-judisk författare, radikalfeminist och framträdande personlighet för familjenormens nedbrytande och HBTQ-rörelsen. Dworkin var även en motståndare mot pornografi, men en försvarare av incest. Ett känt citat är hennes uppfattning om att kön, man och kvinna, endast är sociala konstruktioner.


I sin bok Woman Hating: A Radical Look at Sexuality (1974) skriver Dworkin:

"Man kan förstöra incestförbudet endast genom att förstöra kärnfamiljen som kulturens/samhällets primära institution. Kärnfamiljen är skolan i värderingar för ett sexistiskt, sexuellt hämmat samhälle [---] Också barn är erotiska varelser, närmare androgynitet än de vuxna som förtrycker dem. Barn är fullt kapabla att delta i samhället och har varje rätt att leva ut sina egna erotiska impulser [---] I ett androgynt samhälle kan de impulserna behålla en hög grad av ospecifikation och kan utan tvivel visa oss andra vägen till sexuellt förverkligande. Distinktionen mellan 'barn' och 'vuxna' och de sociala institutioner som underbygger dessa distinktioner kommer att försvinna när det androgyna samhället utvecklas."(sid 190-192)


Citat av Andrea Dworkin

The discovery is, of course, that "man" and "woman" are fictions, caricatures, cultural constructs. As models they are reductive, totalitarian, inappropriate to human becoming. As roles they are static, demeaning to the female, dead-ended for males and females both. Culture as we know it legislates those fictive roles as normalcy. Deviations from sanctioned, sacred behavior are "gender disorders," "criminality," as well as "sick," "disgusting," and "immoral."


By changing our premises about men and women, role-playing and polarity, the social situation of transsexuals will be transformed, and transsexuals will be integrated into community, no longer persecuted and despised."