Adolf Noreen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Adolf Noreen.

Adolf Gotthard Noreen, född år 1854 och avliden år 1925, professor i nordiska språk, språkforskare och författare.

Han föddes i östra Emtevik i Värmland och studerade i Uppsala där han tog studenten 1871. Sin författarbana inledde han 1876, endast 22 år gammal. 1877 blev han docent i nordiska språk. Han erhöll 1887 filosofiska fakultetens större pris för sin gradualdisputation Fryksdalsmålets ljudlära.

Adolf Noreen var verksam vid Uppsala Universitet mellan 1887 och 1919. Han blev ledamot i Svenska Akademin 1919 och tilldelades stol nr 12.

När Noreen fyllde 60 år år 1914 tillägnades han minnesskriften Nordiska Ortnamn av sina vänner och lärljungar. Den innehöll bl.a. följade uppsatser:

Ur skriften Nordiska Ortnamn

 • Det runristade guldhornets datering, av Oscar Almgren,
 • Randanteckningar om västgötska ortnamn, av Nat. Beckman,
 • Gursten. En runsten och ett gårdnamn, av Otto von Friesen,
 • Islandske elvenavne, av Finnur Jónsson,
 • Namnet Gottland, av Hjalmar Lindroth,
 • Några nyländska byanamn, av Ralf Saxén,
 • Svenska medeltidskällor och ortnamnsforskningen, av Sven Tunberg,
 • Birka och bjärköarätt. av Elis Wadstein,
 • Till fråga om ellips i våra svenska sjönamn, av Erik Wellander,
 • Urnordiska ortnamn i de södra lappmarkerna, av K. B. Wiklund m m.

Skrifter och böcker i urval

 • Fryksdalsmålets ljudlära. (1877)
 • Något om våra förnamn. (1879)
 • Fårömålets ljudlära: med ledning af C. Säves ock P.A. Säves ordsamlingar utarbetad. (1879)
 • Dalbymålets ljud- ock böjningslära. (1879)
 • Om behandlingen af lång vokal i förbindelse med följande lång konsonant i de östnordiska språken. (1880)
 • Anteckningar vid läsningen af 1600-talets svenska grammatici. (1881)
 • Om språkriktighet. (1885)
 • De nordiska språken: kårtfattad översikt. (1887)
 • Rättstavningslära ock ordlista. (1887)
 • Folketymologier, samlade av Adolf Noreen. (1888)
 • Den erotiska skalden E. T. och hans betydelse för processrättens utveckling. (1891)
 • Rättskrifningens grunder: om skrift och rättskrifning i allmänhet samt svensk rättstafning i synnerhet. (1892)
 • Mytiska beståndsdelar i Ynglingatal. (1892)
 • Inledning till modersmålets ljudlära. (1895)
 • Spridda studier: populära uppsatser. Samling 1. (1895)
 • Om namnet Värmland. (1896)
 • Dalmålet. (1902)
 • Ljudlära. (1903)
 • Spridda studier: populära uppsatser. Samling 2. (1903)
 • De nordiska språken: kortfattad öfversikt. (1903)
 • Inledning till modersmålets Grammatik. (1903)
 • Reformer i modersmålsundervisningen. (1903)
 • Motsägelsens tecken, språkliga kuriosa (1905)
 • Om talets förändringar. (1905)
 • Våra familjenamn. (1907)
 • Ortnamnen i Sverige. (1909)
 • Norskans och danskans viktigaste afvikelser från svenskan i fråga om bokstäfvernas uttal. (1911]])
 • Namnet Fridtjuv. (1911)
 • Spridda studier: populära uppsatser. Samling 3. (1913)
 • Nordiska Ortnamn: hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar, utgiven genom Namn och bygd. (1914)
 • Grunddragen av den fornsvenska grammatiken: till den akademiska undervisningens tjänst. (1918)
 • Skandinavien och Skåne. (1918)
 • Några fornnordiska preterita. (1919)
 • Minne av Gustaf Retzius: Inträdestal i Svenska akademien den 20 december. (1920)
 • Svensk namnbok: till vägledning vid val av nya släktnamn. (1921)
 • Det svenska riksspråket. (1925)
 • Vårt språk: nysvensk grammatik i utförlig framställning. 7 volymer. (1903-1924)


Uppsala universitet finns Adolf Noreen-sällskapet som också ger ut skriften Språk och Stil.