1680-talet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Händelser 1680

 • Straffen för slagsmål, oljud och förargelse under kyrkobesök i Sverige skärps, på vissa punkter till dödsstraff.
 • Karlskrona anläggs vid Trossö och blir svenska flottans nya bas och största varv. Flottbasen flyttas från Stockholm dels för att man vill ha den i en hamn, som är garanterat isfri året runt, dels för att man vill ha den närmare Skånelandskapen.
 • Under riksdagen yrkar de lägre stånden på reduktion, men adeln spjärnar emot. Adelsmannen Hans Wachtmeister framlägger ett eget reduktionsförslag, som antas av riksdagen. Samtliga donationer från utrikesprovinserna skall dras in till kronan och de inkomstbringande grev- och friherreskapen avskaffas. Även donationer med större årlig avkastning än 600 daler silvermynt reduceras. På så vis går lågadeln ganska fri från reduktionen, medan högadeln drabbas hårt. Sammanlagt 80 procent av 1600-talets jordavsöndringar återgår till kronan. Enligt dekret från Karl XI får riksrådet endast yttra sig om det tillfrågas och utgör inget hot.


Händelser 1681

 • Den 28 oktober – En kvinna i London piskas offentligt för brottet "att ha involverat sig inom politiken".

Övriga händelser

 • Oktober - Den svenska reduktionskommisionens första domar fälls.
 • Freden mellan Nederländerna och Sverige ratificeras genom garantitraktaten i Haag. Båda länderna skall följa frederna i Westfalen och Nijmegen. Nederländerna får ställning som "mest gynnad nation" i de svenska hamnarna.
 • Lundabiskopen Canutus Hahn sätts att leda försvenskningen av Skånelandskapen. Man börjar ersätta danska böcker med svenska och svenska blir skol- och kyrkospråk.
 • Den sista dodofågeln dödas.
 • Fransmannen Jean-François Regnard företar en resa till Norrland och skriver senare en bok om sina möten med lapparna.
 • Tolv judar konverterar till kristendomen i Tyska kyrkan i Stockholm. Detta har så stort propagandavärde att kungen, drottningen och änkedrottningen är dopvittnen.
 • Borås brinner ner till grunden.
 • Olov Svebilius blir ny svensk ärkebiskop.


Händelser 1682

Övriga händelser

 • November - Den svenska riksdagen lägger hela lagstiftningen och reduktionsarbetet i kungens hand. Kungen bestämmer sig för att gå hårdare åt lågadeln i reduktionen och tvingar ständerna att erkänna att han har enväldig makt att "läna och åter taga".
 • Lunds universitet öppnas på nytt, efter att ha varit stängt under Skånska kriget (1675-1679). Den svenska krigsmakten får en ny organisation då man på kungens förslag inför indelningsverket. Istället för dyra legoknektar och tvångsutskrivna svenskar skall armén bestå av indelta. Varje rote (2-4 gårdar) skall försörja ett soldattorp och förse soldaten med materiella förnödenheter. Indelningsverket innebär att svenska armén blir stående och mer regelbunden samt därmed bättre tränad än tidigare.


Händelser 1683

 • Den 4 juni - Gustav, svensk prins, son till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark föds.

Övriga händelser

 • Karl XI utfärdar nya krigsartiklar. De innebär bland annat ett utökat skydd för krigsfångar.
 • Amiralen Hans Wachtmeister faller i onåd för sitt vidlyftiga flottprogram. Kungen skall ha kommit till Karlskrona och jagat honom med en påk. Wachtmeister klarar sig dock och får behålla sin post.
 • Erik Dahlberghs stadsplan för mönsterstaden Karlskrona ligger färdig.
 • Den tyske bataljmålaren Johann Philip Lemke inkallas till Sverige för att förhärliga de svenska krigsframgångarna på duk.


Händelser 1684


Händelser 1685


Händelser 1686

 • Isaac Newtons verk Philosophiaee naturalis principia mathemathica utkommer.


Händelser 1687


Händelser 1688


Händelser 1689