Yttrandefriheten är hotad

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Flygbladet som ingår i kampanjen.

Yttrandefriheten är hotad var en kampanj som startades av Nationalsocialistisk front i april 2007 och pågick till år 2009. Syftet med kampanjen var att informera om begränsningarna i yttrandefriheten i Sverige och Europa. Inledningsvis trycktes 500 000 flygblad och en mängd klistermärken och affischer för spridning i Sverige.

Information från kampanjhemsidan

Denna hemsida är del av Nationalsocialistisk fronts (NSF) stora kampanj som just nu drivs över hela Sverige vilken sätter fokus på yttrandefriheten i demokratin.

Ett flygblad sprids i en halv miljon exemplar av ideellt arbetande nationalister, torgmöten och demonstrationer hålls på många orter och affischer och klistermärken sätts upp för att upplysa allmänheten på vad yttrandefriheten i demokratin egentligen innebär. Många lever idag i villfarelsen att demokratin som statsskick är synonymt med frihet och rättvisa men tyvärr är så inte fallet. Demokratin är dock väldigt effektiv när det gäller att få befolkningen att tro att den har något att säga till om, att tro att de får tala fritt vad det än angår. Ingenting kunde tyvärr vara mer fel.

I dagens Sverige talar man öppet om att ”det är klart att vi har yttrandefrihet, men även yttrandefriheten har sina gränser” vilket i praktiken innebär att de som inte håller med om den av staten och massmedia proklamerade uppfattningen riskerar höga böter eller till och med fängelse.

Många chockas idag när de till slut inser att personer underkänns i våra skolor, sparkas från arbeten, fackförbund och till och med fängslas enbart på grund av att de inte stödjer det nuvarande statsskicket. Det om något är ett tydligt tecken på att statsskicket vi lever under i allra högsta grad är totalitärt och inte accepterar varken yttrandefrihet eller rättvisa.

En del av våra besökare finner säkert detta påstående absurt, och även chockerande, men på den här sidan presenterar vi inte endast påståendet att det skulle förhålla sig på det här viset utan här finns även en uppsjö av prov på att personer idag döms enligt olika instiftade lagar endast på grund av att de är i opposition till staten. När två personer yttrar samma mening så är det idag ett faktum att om den ene är en aktiv nationalist så döms han till fängelse medan den andre går fri om han i övrigt accepterar utvecklingen i Sverige.

Internationellt bombas självständiga nationer sönder och invaderas i demokratins och ”frihetens” namn. I nästan hela Europa fängslas idag personer om de forskar om fel ämnen, eller rättare sagt om de kommer fram till ”fel” slutsatser. Nyligen dömdes en person till fängelse i Sverige för att han publicerat en artikel som tog upp forskningen som visar att det finns skillnader i intelligens mellan olika människoraser och nyss dömdes en förläggare i Tyskland till fängelse i 5 år efter att han suttit häktad i 4 år, alltså totalt 9 år i fängelse, på grund av att han ifrågasatt detaljer kring Förintelsen.

Under medeltiden torterades, fängslades och till och med dödades personer om de ifrågasatte allmänt kända ”sanningar” sådana som att jorden är platt och att solen kretsar kring jorden. Idag är det andra ”sanningar” som inte tål att granskas närmare och de som forskar kring de likställs idag med dåtidens kättare.

Nationalsocialistisk front (NSF) anser att vårt folk är värdigt att tillåta en fri forskning och en fri debatt. NSF kräver att yttrandefriheten återinförs och att lagen om hets mot folkgrupp avskaffas. Lagen är inte i första hand till för att skydda minoritetsgrupper utan för att hindra opinionsyttringar. Enda orsaken till att man vill förbjuda en åsikt eller uppfattning är avsaknad av motargument. Varför ska lagarna grundas på det? Låt debatten flöda, endast då kan samhället förbättras. Vad är de styrande rädda för?

Externa länkar