Wilhelm Stäglich

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Wilhelm Stäglich

Wilhelm Stäglich föddes i Tyskland den 11 november 1916. Han utbildades i juridik och statsvetenskap vid universiteten i Rostock och Göttingen och erhöll doktorsgrad i juridik från universitetet i Göttingen 1951. Sedermera tjänstgjorde han som domare vid handelsdomstolen i Hamburg.

Under Andra världskriget tjänade Stäglich som Ordonnanzoffizier inom Wehrmacht och var stationerad vid en luftvärnspostering i närheten av koncentrationslägret Auschwitz. Till Stäglichs uppgifter hörde att sköta kontakten med lägret. Diskrepansen mellan Stäglich krigstida minnen av Auschwitz och den efterkrigstida mediabilden av lägret som ett dödsläger där flera miljoner judar ska ha mördats i gaskammare fick honom att närmare undersöka vad som verkligen skett i lägret. En skrift vari Stäglich tog upp just denna diskrepans ledde 1975 till att han avskedades från sitt ämbete som domare. Efter detta skrev Stäglich en omfattande studie av Auschwitz med tonvikt på Auschwitz-rättegången i Frankfurt 1965-1966, betitlad Der Auschwitz-Mythos: Legende oder Wirklichkeit (Grabert Verlag 1979). I boken går Stäglich igenom flera vittnesmål och beskriver ingående hur den efterkrigstida bilden av Auschwitz växte fram under främst perioden 1955-1965. Tillsammans med Arthur R. Butz bok The Hoax of the Twentieth Century och Robert Faurissons tidiga texter utgör den en milstolpe inom den historierevisionistiska forskningen.

Der Auschwitz-Mythos bannlystes snart av västtyska myndigheter och 1983 drogs Stäglichs doktorat tillbaka av universitetet i Göttingen, vilket använde sig av en lag utfärdad av Adolf Hitler i detta syfte.

Der Auschwitz-Mythos översattes till engelska som Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence och publicerades 1986 av Institute for Historical Review men är sedan länge ur tryck.

Wilhelm Stäglich avled den 5 april 2005 vid 89 års ålder.

Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism
Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Externa länkar