Vikingasång

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Vikingasång, dikt av nationalsocialisten Sven Olov Lindholm.

Vikingasång

Vi fara som vikingar foro en gång
mot påvens och kejsarens länder,
trots tusende fiender höjes vår sång
mot guldmaktens välgödda fränder!
Se sjödraken stormar med flaggan i topp --
ur vågor som vakna går solkorset opp!

Vi störta de främmande borgar i grus,
de fogdar som folket bedrogo,
vi lösa de bojor i morgonens ljus,
som mörkmännens ättlingar slogo!
Se sjödraken stormar med flaggan i topp --
ur vågor som vakna går solkorset opp!

Vi storma båd' himmelns och helvetets port
där ariska gudar man tvingat --
vi akta ej knäkryparlärorna stort,
som nöd och elände oss bringat!
Se sjödraken stormar med flaggan i topp --
ur vågor som vakna går solkorset opp!

Vi hata bedragares lismande sätt
och slåss för det sanna i livet.
Men troheten älska vi, frihet och rätt
med eldskrift på fanan är skrivet!
Se sjödraken stormar med flaggan i topp --
ur vågor som vakna går solkorset opp!

Vi svurit befria vår nordiska art --
om tusende motpakter slötes,
vi storma mot fiendekusten med fart
den strålande solen tillmötes!
Och sjödraken lyfter sin vinge till färd
i hakkorsets tecken förnyas en värld! --