Vikingarnas egna ord

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Vikingarnas egna ord
Vikingarnasegnaord.jpg
(Bokens framsida)
Förlag Historisk media
Författare Lars Magnar Enoksen
Publicerad 2005
Bindning Inbunden
Antal sidor 220
Språk Svenska
ISBN 91-89442-77-6

Vikingarnas egna ord är en bok som är författad av Lars Magnar Enoksen. Författaren försöker i boken att skapa en bild av de nordiska vikingarnas seder och tänkesätt utifrån deras egna skrifter som de lämnat efter sig, runorna. Detta ger en lite annorlunda bild jämfört med många andra verk som lägger stor vikt vid medeltida källor som till exempel Snorres Edda och Saxo Grammaticus danska historia.

Från bokens baksida

I Vikingarnas egna ord tolkar författaren Lars Magnar Enoksen utvalda runstenar. Vi får veta mer om bland annat vikingarnas ideal, arvsrätt, giftermål, hämndbegär, ärofyllda bedrifter, företagsverksamhet, jämlikhetssyn och namngivning. Runtexterna avbildas och översätts till modern svenska och innehållet i texterna analyseras.

Runorna var sin tids officiella minnesurkunder, köpehandlingar och arvsdokument. Genom att tyda texten på runstenarna kan vi lära oss mer om vikingarnas språk, deras namnskick och hur de använde runorna.

Lars Magnar Ekoksen visar vad som ligger dolt i de tusenåriga texterna från vikingatiden. Tidigare har fornforskare och historiker använt sig av medeltida källor, till exempel isländska sagor, för att förklara runstenarnas innehåll, men här går författaren direkt till källorna, till vikingarnas egna ord.

Av runtexterna kan man till exempel dra följande slutsatser:

  • Ett vikingatida "bolag" kunde bestå av ett antal personer som köpte eller hyrde andelar i ett skepp och därefter drog gemensam nytta av den inkomst som skeppet gav dem.
  • Kvinnor hade lika stor arvsrätt som män, och kunde vara ensamma ägare till stora landområden.
  • De runurkunder som kan knytas till förmögna vikingar är oftast tillverkade av framstående konstnärer som har prytt inskriptionen med utsökt ornamentik eller bildkonst.
  • Det finns inga nämnvärda skillnader mellan en kristen och en hednisk vikings sedvänjor.

Externa länkar

Runsten3.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Runor