Västmanlands runinskrifter 13

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Vs 13.jpg

Västmanlands runinskrifter 13, även kallad Anundshögsstenen, är en del av fornlämningsområdet Anundshög utanför Västerås i Västmanland. Stenen är mycket hög, ungifär 3 meter och har en annorlunda utformning. Direkt bakom den finns Anunds hög och ett stort antal välbevarade gravhögar och skeppsättningar.

Runtolkning

Runstenens exakta runtext:

× fulkuiþr × raisti × staina × þasi × ala × at × sun ×× sin × hiþin × bruþur × anutaR × uraiþr hik × runaR

I översättning blir detta:

"Folkviðr ræisti stæina þasi alla at sun sinn Heðin, broður AnundaR. Vræiðr hiogg runaR"

En modern svensk översättning blir:

"Folkvid reste stenar dessa alla åt sin son Heden, broder till Anund. Vred hög runorna."

Bakgrund

Man tror att runstenen är från 1000-talet eftersom namnet Anund finns inristat på runstenen och traditionen talar om att högen är Anunds grav. Anund kan ha varit en kung och denne Folkvid kan ha varit hans far, men man vet inte säkert. Men högen, runstenen, stenraden och de många andra lämningarna är ett tydligt tecken på lokal makt.

Valknut.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordiska sevärdheter