Välfärd

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Välfärd är ett begrepp för att beskriva en sorts allmän trygghet i ett samhälle. I regel handlar det om ett system med en social verksamhet där medborgarna med gemensamma skattemedel bidrar för att exempelvis ha en grundläggande skola, sjukvård, äldrevård, rättsskydd, barnomsorg, hälsovård och tandvård. Inom begreppet rymmer dock både materiell välfärd och mental välfärd. Med materiell välfärd menas ekonomiska resurser, förväntad livslängd och andra mer objektiva välfärdsindikatorer. Med mental välfärd menas mer subjektiva eller subtila välfärdsindikatorer som exempelvis olika mått på välbefinnande, upplevd lycka och livstillfredsställelse. Begreppet Välfärd kan således beskrivas som ett mått på både fysiska och psykiska parametrar för livskvalitet och välbefinnande.


Välfärd på nedåtgående

Enligt vetenskapstidskriften New Scientist är välfärden på nedåtgående. Ekonomer vid Australian National University i Canberra har sammanställt Genuine Progress Index (GPI) för 17 länder, däribland Sverige, och fått fram den första globala bilden av hur GPI utvecklats genom åren År 1978 var välfärden som bäst och har sedan dess haft en nedåtgående kurva.[1]

Välfärd - Språkrådets definition

Välfärd är ett fornsvenskt ord bildat av adverbet väl och verbet fara. Motsatsordet är ofärd, ’tillstånd som kännetecknas av upprepade katastrofala eller olyckliga händelser’. Ofärdig har också i äldre språkbruk betytt ’skadad, sjuk’, en betydelse som lever kvar i några regionala talspråk: ”Jag har blivit så ofärdig i benen.” Något motsvarande adjektiv välfärdig finns dock inte. Välfärd appliceras i modernt språkbruk oftast på hög levnadsstandard och social trygghet hos en hel grupp, inte hos en individ: den svenska välfärden, barnens välfärd.

Grundbetydelsen för välfärd är alltså ganska bred. Men i samhällsdebatten får ordet ofta en mer specifik betydelse: välfärd står för de skattefinansierade tjänster som staten tillhandahåller medborgarna. Välfärdssektorn och välfärdsföretag blir då de aktörer som arbetar med särskilt vård, skola och omsorg.

I svensk politisk debatt är välfärd ett omhuldat slagord som partier av alla politiska färger gärna vill göra till sitt. Hur välfärden ska uppnås är man säkert oense om; att den ska värnas och att detta görs bäst av det egna partiet slår samtliga fast med visshet.
Ordet välfärdsföretag är inte särskilt gammalt. Fram till 2009 finns det få belägg i svensk tryckt press. Förekomsterna blev fler i takt med att antalet privata företag i välfärdssektorn ökade, och ordet användes ursprungligen i en ganska neutral betydelse. Men i och med Carema-stormen år 2011 fick ordet en negativ klang som det kan få svårt att skaka av sig. Betydelsen är nu närmast ’företag som samvetslöst profiterar på den skattefinansierade välfärden’.[2]

Referenser

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp