USA:s kongress

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Kongressbyggnaden Kapitolium.

USA:s kongress är USA:s högsta federala lagstiftande församling med säte i Kapitolium i Washington D.C. Kongressen består av två kammare: senaten och representanthuset.

Representanthuset har 435 röstberättigade ledamöter (samt icke- röstberättigade delegater från Amerikanska Samoa, District of Columbia, Guam och Amerikanska Jungfruöarna) som var och en representerar en valkrets och sitter två år. Platserna i representanthuset fördelas efter delstaternas folkmängd.

Senaten har 100 ledamöter totalt fördelat på två ledamöter per delstat där varje senator väljs för sex år i taget. Vartannat år väljs en tredjedel av platserna. Både senatorerna och representanthusets ledamöter väljs genom direktval.

Maktutövning

Kongressens maktutövande fastställs i sektion 8 i konstitutionens första artikel. Exempel på vad kongressen får besluta om är federala skatter, tullar, regleringen av inrikes- och utrikeshandeln, underhållet av de väpnade styrkorna, utfärdandet av patent och upphovsrätt, upprättande av domstolar underställda Högsta domstolen, om krigsförklaring samt ”stiftandet av lagar vilka är nödvändiga och lämpliga för verkställandet av de tidigare nämnda befogenheterna”. I övrigt sker beslutsfattandet på delstatsnivå.

En annan av kongressens viktigaste uppgifter är att kontrollera federala myndigheter och regerings övriga verkställande organ samt att utreda eventuella oegentligheter inom dessa. Detta arbete sker oftast genom kommittéer och kongressförhör.

Aktuellt

Den nuvarande kongressen är den 116:e i ordningen och den kommer att sammanträda från 2019 till 2021.

Demokraterna har sedan år 2021 majoritet i representanthuset och senaten. Är röstställningen jämn i senaten så har talmannen, vicepresidenten, utslagsrösten.

Senatens talman är republikanen och vicepresidenten Kamala Harris och representanthusets talman är demokraten Nancy Pelosi som också är den första kvinnan på denna post.

Ledamöter

Senaten

Mandatfördelning i senaten mellan partierna redovisat för repektive delstat. (GOP refererar till Republikanska partiet och IND refererar partioberoende ledamöter)

Senaten består av 16 kvinnliga ledamöter, det högsta antalet någonsin. Den består också av 13 judar, 3 latinamerikaner, 1 afroamerikan, 2 av asiatisk och 1 av arabisk härstamning.