Totalitarism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Totalitarism är i vardagligt tal ett uttryck för en statsmakt som utan förbehåll kontrollerar eller reglerar olika aspekter av det privata och offentliga rummet. Vad som vidare är en regelrätt totalitär regim beror på vilken definition som används. Från ett liberalt perspektiv definieras en totalitär regim utifrån nivån av demokrati, mänskliga rättigheter och politisk frihet.

Den "icke-statsbaserade organisionen" (non govermental organisation) Freedom House gör årliga mätningar, som i regel ligger till grund för vilka stater som bedöms vara totalitära. Organisationen mäter mänskliga rättigheter och politisk frihet, som utifrån en skala på 1-7 avgör om ett land är fritt, semifritt eller icke-fria. Sverige tillhör de länder som har lägst värden runt 1-2, Ryssland och många före detta sovjetrepubliker i Asien ligger över 5 och ofta uppemot 6-7.

Externa länkar

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp