Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet (SNFf) var den första nationalsocialistiska organisationen i Sverige. Partiet grundades av Birger Furugård och hans två bröder Sigurd Furugård och Gunnar Furugård vid ett möte i Älvdalen den 12 augusti 1924. 1923 hade Sigurd och Gunnar träffat Adolf Hitler och Erich Ludendorff och knutit de första kontakterna mellan de svenska och tyska nationalsocialistiska rörelserna.

Partiet grundade tidningen Nationalsocialisten, med Sigurd som redaktör och Birger som ansvarig utgivare. Tidningen gavs ut av partiet fram till 1925.

1924 bytte partiet namn till Svenska nationalsocialistiska bonde- och arbetarpartiet (SNBA). Partiet var till största delen begränsat till Värmland.

I april 1930 sammanslogs partiet med Sveriges Nationalsocialistiska Folkparti (SNFP) och bildade Svenska nationalsocialistiska partiet (SNSP). Kvinnoförbundet Kristina Gyllenstierna och Folkförbundet Varer svenske gick också med i det nya partiet. Birger Furugård utsågs till partiets ledare och Sven Olov Lindholm blev redaktör för partiets tidning Nationalsocialisten, som återuppstod för att slutligen ersättas av Nysvenska folkförbundets organ Vår kamp.

Från partiets första utrop

Vårt fädernesland, vår folkstam och vår odling äro härvidlag lika starkt hotade som någon annan statsfolk och kultur. Faran är överhängande och det gäller att avvärja den. Som ett av de rasrenaste ariska folken är det också vår plikt att i främsta ledet kämpa mot förintelsens makter och söka finna en väg ut ur fördärvet. För att i vår mån bidraga härtill hava undertecknade bildat Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet och vilja vi härmed rikta en kraftig vädjan till alla ärliga svenskar att sammansluta sig till enig kamp för vår urgamla frihet och vår stam, för social rättvisa och det arv, som fäderna gett oss att förvalta.

Källförteckning