Sten Sture

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Sentida porträtt av Sten Sture den äldre.[1]

Sten Sture den äldre föddes 1440 och dog 1503. Han var riksföreståndare mellan 1471-1497 och 1501-1503. Sten Sture kämpade i unionsstriderna på Karl Knutssons sida och blev hans efterträdare som riksföreståndare 1471. Sture vann mot danskarna genom segern vid Brunkeberg, då Sveriges oavhängighet säkrades. Detta stärkte även Stures egen ställning speciellt bland allmogen som utgjorde det huvudsakliga stödet för hans politik. Stormännen bekämpade honom däremot och försökte återinföra den recess (se Kalmarunionen) som erkände kung Hans av Danmark den svenska kronan. Stormännen lyckades med sin önskan och 1497 fick Hans av Danmark regeringsmakten i Sverige. Fyra år senare blev Hans fördriven och Sten Sture återinvaldes till riksföreståndare.

Referenser