Semiter

Från Metapedia
(Omdirigerad från Semit)
Hoppa till: navigering, sök

Semiter, eller semitiska folk, är benämningen på ett antal folkgrupper med ursprung i Mellanöstern. Begreppet har sina rötter i Bibeln och Sem, Noahs son. Sem anses vara stamfader till samtliga semitiska folk. I modern tid används begreppet semitiska folk i huvudsak för att ange folk som talar semitiska språk. En uppdelning görs av väst- respektive- öst-semitiska folk.


Första Mosebok 10:21–32

Också Sem, Jafets äldste bror, fick söner. Han blev stamfar till alla Evers ättlingar. Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash. Arpakshad blev far till Shelach och Shelach till Ever. Ever fick två söner. Den ene hette Peleg, ty på hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan. Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Oval, Avimael, Saba, Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner. De hade sina boplatser från Mesha fram till Sefar, bergsområdet i öster. Detta var Sems söner, stam för stam och språk för språk, land efter land och folk efter folk. Detta var Noas söners stammar efter deras härkomst, folk för folk. Från dem har folken spritts ut över jorden, efter floden.

Västsemitiska folk

Östsemitiska folk


Källor