Satanism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Pentagrammet används ofta av Satanister

Satanism är ett samlingsbegrepp för en rad filosofiska och religiösa trosuppfattningar som grundar sig på ett aktivt ställningstagande för Satan och det som ofta ses som ont. Idén om djävulsdyrkande sällskap tros komma från slutet av 1300-talet. Det finns inga empiriska bevis för att någon form av organiserad djävulsdyrkan skulle ha ägt rum så långt tillbaka som medeltiden, endast vittnesberättelser från häxprocesserna. Vardagligt används satanism närmast synonymt med en form av djävulsdyrkan, medan vissa insatta hellre talar om specifika grupperingar än om satanism som ett homogent begrepp.

Under 1960-talet grundades Church of Satan av Anton Szandor LaVey i San Francisco, USA. Anton LaVey författade The Satanic Bible och flera andra böcker som kom att bli kärnan i hans satanism. Ofta benämns denna satanism som LaVey-satanism eller LaVeyism. LaVeyismen är ateistisk i meningen att den inte erkänner någon gudomlighet utan på ett symboliskt plan säger att människan är sin egen gud. LaVey-satanister tror inte på Satan som någon högre makt, utan satan används för att beskriva personen själv, en symbol för en människas djuriska drivkrafter, lustar och girighet. Detta i motsats till det kontrollerade, icke-dekadenta och harmoniska i till exempel kristendomen.

Satanism är oftast huvudtemat i musikgenren Black Metal.

Se även