Richard McCulloch

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Richard McCulloch.

Richard McCulloch, född 1949, är en amerikansk författare och filosof.

McCulloch har utvecklat en liberal form av etnopluralism. Partiet Nationaldemokraterna anses allmänt vara starkt påverkat av hans idéer.

Författarporträtt från Nordiska förlaget

Richard McCulloch är troligen den mest djuplodande filosofen inom den moraliska, etniskt bevarande ideologin, eller etnopluralismen – en ideologi som förespråkar alla folks självbestämmande och lika existensberättigande. Åtminstone är han den författare på området som har fått störst spridning i Sverige.

Etnopluralismen har rönt viss framgång och ideologer och organisationer i både Sverige, Europa och Nordamerika strålar alltmer samman i denna riktning. Att etnopluralismen är moraliskt oantastlig i intellektuell debatt har bland annat medgivits i en aktuell uppsats från Södertörns högskola.

Richard McCulloch föddes i Michigan 1949 och har bott i Florida sedan 1955. Han är en elfte generationens amerikan med ett livslångt intresse för de nordeuropeiska folkens historia. Som student och akademiker under den intensiva ideologiska hetsen i slutet av 1960- och början av 70-talet, exponerades han ständigt för de idéer och krafter som hotade hans folk och dess kultur. I denna intellektuellt och själsligt krävande omgivning bestämde sig författaren för att definiera och formulera sina tankar, till att börja med för att själv förstå dem och senare för att upplysa andra.

Efter att ha tagit sin andra akademiska examen 1975, började han skriva på sin första bok om de nordliga folken. Denna bok, som tog åtta år att färdigställa, publicerades 1982 som The Ideal and Destiny. Hans andra bok, med titeln Änglarnas levnadsöde, publicerades 1986 och är en uppföljare till den första. Det nordliga sökandet (kommer att ges ut på svenska av Nordiska förlaget), publicerad 1989, är hans tredje bok i vilken han uppdaterar sina tankar med nya begrepp och förslag. Det rasliga fördraget publicerades 1994 och är ett upprop för rasliga rättigheter, rasligt bevarande och självständighet. Han har även skrivit ett antal mindre essäer, varav en är utgiven av Nordiska förlaget under titeln Rasbegreppets verklighet.

Bibliografi i urval

Externa länkar