Propranolol

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Propranolol, är ett läkemedel som bland annat används vid behandling av högt blodtryck och för förebyggande behandling av kärlkramp och migrän. Medicinen används även om man har vissa typer av oregelbunden hjärtrytm och hjärtklappning. Den kan också användas mot darrhänthet. Läkemedlet tillhör gruppen betablockerare.


För att motverka rasism

Enligt en studie vid universitetet i Oxford kan Propranolol användas för att blockera signaler i hjärnan som uppfattas som rasism. Av de 36 personer som deltog i studien var samtliga vita. Hälften av dem gavs en dos på 40 milligram propranolol, den andra hälften fick placebo. Två timmar senare fick de fylla i ett frågeformulär som var konstruerat för att avslöja ”subtila och spontana uttryck för fördomar”.

Källor