Ortodoxa Kyrkan

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Den Ortodoxa kyrkan är en grupp eller en federation av lokala kyrkor som alla gör exklusivt anspråk på att tillsammans ensamt föra vidare det som "Herren gav, apostlarna predikade och fäderna bevarade" (den Helige Athanasios). Kyrkorna delar samma gudstjänst, andliga liv och kyrkorätt. Var och en av dessa utövar sin andliga och administrativa myndighet inom sina bestämda gränser. På ca. 150 miljoner ortodoxa trosbekännare finns ca 20 sådana lokala grupper.

Den ortodoxa kyrkan vilar på en helig Tradition som härstammar från de tolv apostlarna och som Kyrkan bevarat utan att lägga till något (till tron) eller att dra ifrån något.

Den ortodoxa kyrkan fanns i Västerlandet före 1054 och även i Sverige. Historiker räknar idag med att tusentals vikingar i österled tog med sig den ortodoxa tron hem från sina resor till Bysans.

Sverige har även ortodoxa helgon som heliga Anna och helige Olov.

Den ortodoxa kyrkan hävdar att man ensam bevarat den ursprungliga tron och de ursprungliga sederna och ser katolicismen och protestantismen som olika former av avvikelser från den sanna Kyrkan och Traditionen.

Kristendom-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Kristendom