Opinion

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Opinion är summan av ett flertal medborgares attityd gentemot en angelägenhet. Opinionen kan således likställas med folkviljan. Opinionen definieras sedan genom opinionsundersökningar från företag som till exempel Sifo och Gallup.

Opinionsbildning

Opinionsbildning åsyftar försök att förändra attityden eller höja den upplevda angelägenhet för en fråga. Opinionsbildning är en av de uppgifter politiker anses ha, det vill säga kanalisera folkviljan. En annan samhällslig institution som anses bedriva opinionsbildande verksamhet är massmedia.

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp