Operation Nordisk kvinnofrid

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Några av de klistermärken som ingick i kampanjmaterialet.
En affisch som användes i kampanjen.
Ett av de flygblad som spreds i hundratusentals exemplar.
Ytterligare ett av kampanjflygbladen.

Operation Nordisk kvinnofrid var en riksomfattande kampanj som bedrevs av Alternativ Media mellan 1996 och 1999. Kampanjen riktade sig mot den våg av sexuella övergrepp med svenskfientliga förtecken som började eskalera ordentligt under 1990-talet.

Operation Nordisk kvinnofrid var den första verkligt rikstäckande nationalistiska informationskampanjen i modern tid och omfattade en faktaspäckad hemsida samt upptryckning och distribution av 200 000 flygblad och 300 000 klistermärken. Informationsmaterialet uppmärksammade och varnade allmänheten för de svenskfientliga övergreppen. Flera av flygbladen och klistermärkena anmäldes men friades av justitiekanslern.

Kampanjen understöddes även av tidningen Framtid som i sitt andra nummer publicerade namn och bild på ett stort antal dömda våldtäktsmän med utländsk härkomst.

Informationstext om kampanjen (från Old Eagles nyhetsbrev, september 1998)

Operation Nordisk kvinnofrid är en kampanj som drivs i upplysningsorganisationen Alternativ Medias regi, och föddes i kölvattnet av vårens och sommarens våg av sexuella övergrepp - i synnerhet gruppvåldtäkter. Old Eagle frågade oss om vi inte ville berätta om vår kampanj. Det ville vi naturligtvis, vilket resulterat i denna artikel.

Vår vrede över att media ständigt tonar ner eller försöker ursäkta den överskuggande etniska dimensionen i de flesta övergrepp gjorde att vi inte längre kunde nöja oss med att enbart skriva om dem i vår egen tidning. Vi var tvungna att nå ut på bredare front. Hur många vet egentligen att nära 70% av alla våldtäkter begås av utlandsfödda? Hur många vet egentligen att deras genomsnittliga benägenhet att begå våldtäkt därmed enligt en enkel beräkning överstiger övriga befolkningens genomsnitt med runt 1.000%?

Vi kände oss tvungna att berätta för allmänheten att de tilltagande och allt mer brutala och empatilösa våldtäkterna är ett resultat av den så kallade mångkulturen, i synnerhet den nya unga etniskt främmande invandrargenerationen. Det är vad vi gjort via vår hemsida på internet och genom våra flygblad som spritts i skolor och till hushåll. Detta har lett till en hel del nervös uppmärksamhet i radio, lokaltidningar och lokal-TV landet runt, och flera privatpersoner har till och med vänt sig till polisen på grund av vår inställning till mångkulturen. Hur många polisanmälningar vi ådragit oss har vi ingen aning om; vi vet bara att det varit åtskilliga över hela landet. I Säffle blev en person utsatt för husrannsakan under vilken 2.000 flygblad beslagtogs, och i Stockholm "försvann" 5.000 blad i samband med en husrannsakan som dock inte hade något med oss att göra. Det visade sig dock att justitieväsendet agerat överilat, ty för några månader sedan friade justitiekanslern våra flygblad från misstanke om "hets mot folkgrupp". Klarar vi oss lika bra i framtiden? Så diffust som rättsläget är kan ingen veta säkert.

Vårt distributionskoncept går till stor del ut på att entusiasmera en så stor del av den befintliga nationella infrastrukturen som möjligt genom att bifoga vårt material med främst tidningarna Framtid, Nordland och Gripen. På vår hemsida kan alla flygblad och klistermärken beskådas, och en del av dem kan till och med laddas hem för utskrift. Vi rapporterar utförligt om vad som händer angående kampanjen, och vi tar även upp många allmänna händelser och rättsfall som utspelar sig i Sverige. Vi publicerar texter av olika slag samt till och med efterlysningar. Nyligen har vi satt upp en engelskspråkig sektion på hemsidan där vi förklarar vårt kampanjkoncept för att vår idé ska kunna exporteras till andra länder. Vi har översatt hela vårt "Skogåsbladet" till engelska.

I förra numret av Bovens tidning kunde ni läsa en medborgargarderelaterad artikel. Vi har lagt upp en hel sida tillägnad medborgargardet som fenomen. Där publicerar vi en hel del information som torde vara möjlig att omsätta i praktiken, men vi framhäver att vårt syfte endast är informativt - att vi inte uppmuntrar till brott av något slag. Vi eggar inte folk att slå tillbaka, utan endast att skaffa kunskap, och det är skillnad.

Se även

Externa länkar