Occupy Wall Street

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Occupy Wall Street, är parollen under vilket massiva demonstrationer ägde rum runt finanskvarteren på Wall Street i New York, USA, hösten 2011. Protesterna riktades mot kvarterens banker och de så kallade bail-outs, där medborgarna tvingats betala för de ekonomiska förluster som bankerna själva anses ha skapat. Vid månadsskiftet september-oktober 2011 genomförde polisen massiva ingripanden mot demonstranterna där många omhändertogs eller arresterades. Amerikansk såväl europeisk media var mycket sparsamma i sin rapporting om demonstrationerna som omfattade tusentals närvarande. En slogan under demonstrationer är "-We Are The 99%" syftandes till att en liten minoritet har ett stort inflytande över ekonomin.Videogalleri

Källor

Goldmoney.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Ekonomi