Nordism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Nordism går ut på att vilja ha starka samarbeten mellan staterna inom området Norden. Nordism går också ut på att nordiska länder ska bli behandlade likadant. I vissa fall kan dessa starka nordiska samarbeten ske på bekostnad av andra internationella samarbeten.

Många gånger bygger nordismen på en ideologi som ser de stora kulturella likheterna mellan de nordiska länderna. Bland olikheterna ser många också möjligheterna att utnyttja det "bästa" från varje nordiskt land. Nordismen kan då förespråka ett stark kulturellt samarbete mellan länderna. Även politisk nordism förekommer. I vissa mer extrema fall kan nordistisk politik gå ut på att skapa en nordisk union som innebär ett mycket tätt samarbete mellan nordiska länder. Många som förespråkar denna lösning vill lämna EU för att istället skapa en nordisk union som alternativ. Nordistisk politik går ofta ut på att skapa ett starkare nordiskt samarbete, ibland på bekostnad av de övriga internationella samarbetena. Det kan alltså gå ut på att skapa samnordiska tullunioner, och försvarsamarbeten men istället delta mindre inom övriga internationella europeiska samarbeten. Det finns också de som vill slå ihop Norden till en stat, och bland dessa vill vissa ha enhetsstat och andra förbundsstat.

Förespråkare för nordismen förespråkar oftast samarbeten mellan Sverige, Danmark och Norge. I vissa fall räknas Finland med men inte alltid då landet har en kultur och ett språk som avviker. Ibland räknas även Island in. I vissa fall till och med de danska kolonierna Färöarna och Grönland, men dessa områden förekommer mer sällan i dessa sammanhang.

Se även


Delar av denna artikel utgörs av bearbetad text ur svenskspråkiga Wikipedia, och artikeln är därför licensierad under GFDL. Originalartikeln återfinns här och dess historik här.