Nationen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Nationen.jpg

Nationen var namnet på Frihetsvärnets tidskrift. Tidningen riktade hård kritik mot både sionismen och frimureriet. Nationen har kallats för "Sveriges Der Stürmer". Redaktör var Elof Eriksson.

Tidningen hade enligt Tobias Hübinettes forskning i Erikssons arkiv 649 prenumeranter mellan åren 1934 och 1941.

I nummer 6, december 1941, tog Elof Eriksson farväl av sin läsekrets och detta nummer blev det sista efter 17 års utgivning.

Utgivningar (Inkomplett lista)

1932

Nationen från 1932

Tidningen gavs detta år ut i 12 nummer.

1933

Nationen från 1933

Tidningen gavs detta år ut i 12 nummer.

1939

Tidningen gavs detta år ut i 12 nummer.

Nummer 1

40 sidor. Ur innehållet: Vad är judisk "religion"? av Elof Eriksson

Nummer 2

Nationen #2 från 1939

40 sidor. Ur innehållet: Sveriges ställning, tredje rikets judepolitik, I flyktinginvasionens skugga, Varifrån komma judarna?, Ras- och folkförsvar, Blinda kykroledare, "Vakna Juda!", Kreugerdramat på film, Samspelet frimureri-kommunism, "Småstaternas beskyddare".

Nummer 4

40 sidor. Ur innehållet: Vad är frimureri?

Nummer 5

Nationen #5 från 1939

40 sidor. Ur innehållet: Nordens ödestimma, Moskvas "förräderi", Nationellt Ryssland, Storfinansens morgonluft, Judas krig, Bondeförbundet och storkapitalet, Talmud-domstolen, Franska adelns förjudning, "Europas Palestina", Juda och oxfordrörelsen.

1940

Nationen från 1940

Tidningen gavs detta ur ut i 6 nummer (5 tidningar eftersom nr 4-5 är ett dubbelnummer).

Nummer 1

Ur innehållet: Nordisk mission, Finlands sak - Israels sak!?, Den eviga judefrågan, Vaktombytet i Pressbyrån, "Internationalerna" bort!, Norden på vakt!, Jahve-epokens slut, Från Ghetton till Riddarhuset, Indiens namnlösa elände, "Konung Salomo".

Nummer 2

Ur innehållet: Judiskt herravärlde, Judendomens messianska världshärskarplan, Judiska världsstaten under Fursten i Exilen, Judendomens internationella organisationer, "Demokratiens" beslöjade härskarsystem, "Demokratiens" iternationaler jämte partisektioner, Frimureriets mål: det judiska världsherraväldet, Frimureri och stat ett i Sverige, Nordisk renässans.

Nummer 3

Ur innehållet: En ny värld, "Nordens Rothchild" Svensk "marskalk Petain"-regim?, Frankrike och Juda, Norden och Europas nyording, Paris 1940, Vallonerna - Judas hjälptrupp, Norden som krigsskådeplats, Benjamin Disraeli, Med frimureriet kontrollera judarna Kina.

Nummer 4-5

Ur innehållet: Sveriges öde, "Fristaten Judäa", Frankrikes "världsmission", Huset Rothschils slut, "Nationell offensiv", Frimureriet i Frankrike, Nationellt Norge, Stormuftins frihetskamp, Under "humanitetens" mask", Judearmé skall rädda albion!.

Nummer 6

Ur innehållet: En ny tid, "Norskt" frimureri", Judeledd svensk konservatism, Frimurarinternationalen, Statens skuldsättning, Judeinflytandet i svensk press, Frimurarkontrollerad nationalism, "Det fria ordet".

1941

Nationen från 1941

Tidningen gavs detta år ut i 6 nummer.

Nummer 1

Ur innehållet: Frihetsidealet, "Israels svärd", upplösning av frimureriet!, Andarnas världskamp, Frimurarna och judendomen, "Demokratisk" rättvisa, Religionsförfalskning.

Nummer 2

Ur innehållet: Sveriges väg, "Mänsklighetens förädlare", Brittiska frimureriet, Judisk sionism på 1600-talet, Salomonisk debatt, "Judisk trosgemenskap", Judeemancipationens förkämpar, "frihetens triumf".

Nummer 3

Ur innehållet: Svensk nyordning, Rotary-aktivitet, Nationell förnyelse, Frimurarnas spel i Jugoslavien, "Demokratiens aristokrati" drev Frankrike i kriget, "Pressens neutralitet, Hess-mysteriet, Frimurarskymmning.

Nummer 4

Ur innehållet: Den stora striden, Bondesamling!, Finlands sak är vår!, "Demokratiens" röda sköebarn, Judarnas världsdiktatur, Amerikansk frimuraraktivitet, Judiskt Stor-Palestina, Var äro förrädarna?.

Nummer 5

Ur innehållet: Nationellt system!, Kyrkligt uppvaknande?, Vid skiljevägen, Var finns den goda vilja?, Sovjetstaten - en judestat!, Anglosaxiskt imperium, Ungdomens förförare, Frimureriets diktaturplaner.

Nummer 6

Ur innehållet: Avsked, Andliga folkförgiftare, Bibeln - Guds ord?, Palestina - världsjudestat!, Klara världsfronter, Sverige under frimurardiktatur, "Demokratisk" information, "Ett messianskt kungarike!".

Externa länkar