Murberget

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Murberget är en äldre stadsdel och ett mindre berg i Härnösand, Västernorrland. Historian om museet på Murberget börjar redan 1880.

Friluftsmuseet består av äldre byggnader från miljöer från 1800- och 1900-talen. Byggnaderna är hämtade från Härnösand och andra delar av Västernorrlandslän.

En av de mest framstående bebygelserna är Murbergskyrkan som är en nogrann efterbildning av en medeltida gråstenskyrka uppförd åren 1925-29.

Det moderna museet Länsmuseet Västernorrland är också beläget vid Murberget, som med olika utställningar är ett av Västernorrlands främsta museum och turistattraktioner. Vid museet finns det en butik och ett kafé.

På bergets sluttning ligger Murbergsstaden eller bara "Murberget", ett bostadsområde där det även finns studentlägenheter. I detta område ligger Ängekyrkan från 1972.

Murbergets historia

Vesternorrlands läns museisällskap

I januari 1880 kallar biskop Lars Landgren till överläggningar om grundandet av ett museum. Mötet blir lyckat och den 27 februari bildas Vesternorrlands läns museisällskap som är grunden till dagens Länsmuseet Västernorrland. Den första samlingen bestod av 66 exotiska föremål från Söderhavet och Sydamerika, skänkta av sjökapten Daniel Norlin.

Museisällskapet gjorde två bestående insatser under sin verksamma tid. Dels förstärktes nipbranten i Prästmon där lämningarna efter Styresholms medeltida fogdeborg höll på att spolas bort av Ångermanälven. Dels köpte föreningen Ulvö gamla kapell som hotades av rivning.

Norrlands Kulturhistoriska museum Efter biskop Landgrens död 1888 förde museisällskapet en tynande tillvaro. Först med folkskoleinspektören Theodor Hellman fick verksamheten åter puls och ett livsverk tog sin början.

År 1909 tog Theodor Hellman initiativ till Föreningen för norrländsk hembygdsforskning. Han var påverkad av de patriotiska stämningarna efter unionsupplösningen med Norge. Hellmans vision var att skapa ett norrländskt bondesamhälle i miniatyr och ett centrum för forskning och undervisning om kultur, historia och natur i norra Sverige. Den stora förebilden var Skansen i Stockholm som skapats av Artur Hazelius.

Föreningen genomförde ett omfattande insamlingsarbete över hela Norrland. Man samlade in föremål, uppteckningar av norrländsk allmogekultur, samisk kultur och folkmusik. Skriftserien Arkiv för norrländsk hembygdsforskning gav spridning åt forskningsresultaten.

1913 lades grunden till friluftsmuseet på Murberget, Norrlands Skansen. Då flyttades den första byggnaden till området, en klockstapel från Ullånger. Allt eftersom växte sedan de olika miljöerna fram: byn med dess olika byggnader, fäbodvall, skola, kyrka, gästgiveri, sameviste och herrgårdsmiljö.

Men fortfarande saknades en riktig museibyggnad. Samlingarna flyttades mellan olika tillfälliga lokaler för att 1932 hamna på Murberget där det mesta magasinerades. Ett förslag till museibyggnad fanns visserligen redan 1929, men av olika anledningar skulle det dröja mer än 60 år innan en ny byggnad kunde tas i bruk.

1947 tog sonen Bo Hellman över verksamheten. Under hans tid tillkom stadsbebyggelsen vid Murbergstorget. Han utvecklade den arkeologiska verksamheten och påbörjade en dokumentation av länets bebyggelse.

Länsmuseet Västernorrland

1978 tillträdde Tommy Puktörne som landsantikvarie. Under hans ledning utvecklades och breddades verksamheten till ett fullvärdigt länsmuseum med stor kompetens och ett stort kontaktnät i länet, landet och internationellt.

Efter en lång väntan fick Västernorrland 1994 som sista län i Sverige ett eget museum. Museibyggnaden är ritad av arkitekten SAR Gunnar Mattsson och rymmer åtta klimatstyrda arkiv och magasin, konservators- och fotoateljé, verkstad, hörsal, kafé, butik och utställningslokaler.

Arbetet med det nya museet väckte ett stort intresse både i och utanför Sverige. Vid den Nordiska museifestivalen i Stavanger 1993 fick förslaget till bastuställningar första pris i klassen Bästa tekniska framställning. 1995 fick museet ett hedersomnämnande i tävlingen European Museum of the Year Award.

Externa Länkar

Valknut.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordiska sevärdheter