Metapedia:Pressmeddelande 091020

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Metapedia kartlägger inte

Pressmeddelande den 20 oktober 2009.

Tidningen Arbetaren hävdar i en artikel den 8 oktober i år att Metapedia används till att kartlägga människors politiska tillhörighet och etnicitet. Detta stämmer inte.

Metapedias riktlinjer är inte förenliga med någon sådan verksamhet. När redaktionen i början av året lade märke till att vissa användare brutit mot uppslagsverkets riktlinjer och publicerat tveksamma artiklar raderades dessa omedelbart. På portalen Nordisk.nu där artiklarna diskuteras och feedback ges till Metapedia, gick redaktionen den 25 januari ut med ett meddelande där vi klargjorde att personuthängningar inte är förenliga med våra riktlinjer. I meddelandet skrevs följande:

Viktigt klargörande från Metapedia

Alla som följer Metapedias riktlinjer är mer än varmt välkomna att skriva för uppslagsverket, både skapa artiklar och utöka redan befintliga. Till sak hör i alla fall, att Metapedias syfte inte är att hänga ut eller kartlägga individer på grund av politiskt engagemang eller etnisk tillhörighet osv. En mängd artiklar som bröt mot våra riktlinjer har därför blivit raderade, uppslagsverket är på intet sätt en sida för uthängning av icke-offentliga personer. Metapedia har ett metapolitiskt syfte att upplysa om historia, filosofi, politik, vetenskap och kultur. Vi vill dels upplysa om sådant som annars hamnar utanför etablerade moderna uppslagsverk, för att på så vis kunna påverka kultur- och samhällsdebatten. Vid sidan av det ska uppslagsverket dessutom vara bildande och identitetsfrämjande.

En del av artiklarna handlar naturligtvis om olika kända och offentliga personer, som kan vara intressanta att upplysa om. Det kan exempelvis röra sig om artiklar om framstående svenska vetenskapsmän. Det kan också handla om att upplysa om vilka etniska och politiska intressen som är tongivande inom svensk massmedia.

Artiklar om politiska extremister, brottslingar och andra icke-offentliga personer är däremot inget som förekommer, eller ska förekomma på Metapedia. Den sortens journalistik finns det andra medier för, och sådana eller andra artiklar som bryter mot uppslagsverkets riktlinjer kommer att raderas.


I samma artikel i Arbetaren hävdar skribenten att Hampus Hellekant varit aktiv på Metapedia. Det står var och en fritt att e-posta oss och be om ett användarkonto. Vi känner inte till identiteten bakom flertalet av våra användare, inklusive "Infobringer" och "Roadrunner" som omnämns i artikeln. Det är därför tvivelaktigt att en utomstående källa som baserar sig på osäkra uppgifter skulle ha större vetskap än oss om vilka som skriver på Metapedia. Det bör även noteras i sammanhanget att Hampus Hellekant själv, i ett genmäle till Aftonbladet, hävdar att han aldrig har skrivit något på Metapedia.

Med detta sagt vill vi på Metapediaredaktionen göra klart för allmänheten att någon kartläggning varken förekommer eller får förekomma på Metapedia och att de påstådda kopplingarna till Hampus Hellekant inte är något annat än osubstantierade rykten.

- Redaktionen

Externa länkar