Mauritz Rydgren

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Mauritz Rydgren, folkskolelärare och redaktör för den första renodlade antijudiska tidningen i Sverige; Upplands-Posten som han startade tillsammans med Greve Eugen von Rosen år 1905. Mauritz Rydgren bildade också en antijudisk förening i Uppsala år 1907.


Bibliografi

  • En Ropande Röst i Öknen - Det Judiska Världsherradömet. Växjö: Smålandspostens Boktryckeri A.-B, 1923
  • Bevara Sverige - känd sak är vittnad sak. Uppsala: Almqvist och Wiksell, 1912
  • Lucidarus. Vrena, 1913
  • Skall Zion öfvergifvas av Juda och Sverige blifva ett nytt Kanaan för Israels barn? : quid ad me? quid ad te? quid faciendum? Vrena, 1913
  • Bergtagna : en inblick i det fördolda. Nyköping : Södermanlands läns tidnings tryck., 1912
  • Kärlek : en sommarsaga. Nyköping : Södermanlands läns tidning, 1910
  • Det heliga kriget : kristlig-politisk judestudie, Stockholm : Linkoln Bloms Boktr., 1909