Mahamed Bashi Ahmed

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Mahamed Bashi Ahmed, född 1987, dömd för våldtäkt på en 13-årig flicka.

Info14 skriver:


Mahamed Ahmed, född 1987-06-10 dömdes den 16 mars i Göteborgs tingsrätt till ett års fängelse för våldtäkt mot barn, detta trots att straffvärdet för våldtäkten är två och ett halvt års fängelse (målnummer: B 7395-08). Ahmed har även tidigare, så sent som den 12 februari 2009, dömts av hovrätten för rån, grovt rån och övergrepp i rättssak till fängelse i sex år. Domen är emellertid överklagad och har således inte vunnit laga kraft. Tingsrätten skriver följande;

– Med hänsyn till brottets art och straffvärde samt till att Mahamed Ahmed återfallit i brott under prövotiden kan annan påföljd än fängelse inte komma på fråga. Mahamed Ahmed skall nu därför dömas till ett fängelsestraff. Straffets längd ska bestämmas med beaktande av vad som sägs i 34 kap 3 § 2 st brottsbalken. Vid straffets bestämmande ska iakttas att det tillkommande straffet i förening med ännu ej verkställt straff tillhopa inte överstiger vad som kunnat dömas ut vid ett gemensamt bestämmande av straff och må därvid dömas till lindrigare straff än för brottet är stadgat. Med hänsyn till dessa regler anser tingsrätten att straffets längd nu ska bestämmas till 1 år.

I klartext innebär det att eftersom Mahamed Ahmed redan är dömd till sex års fängelse kortas domen för våldtäkt mot barn ner till ett år. Detta får tolkas som att Mahamed Ahmeds rånserie mot sex män på Kortedala torg ger honom en straffrabatt vid våldtäkt mot barn. Det känns nog tryggt för både männen som blev knivhotade varav en också allvarligt knivhuggen och för den 13-åriga flickan att Sveriges domstolar tar krafttag mot våldsmannen, rånaren och sexförbrytaren Mahamed Ahmed och ger honom en straffrabatt på 1,5 år för våldtäkt mot barn när det enligt praxis ska bakas in i tidigare straff.


Se även

Referenser