Lohengrin

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Lohengrin uppfördes första gången 1850, är en romantisk Opera i tre akter av Richard Wagner.

Bakgrund

Sedan Wagner fullbordat Tannhäuser, hade han svårt att finna inspiration till ett nytt ämne. Men genom studier av Tysk medeltidsdiktning kom han emellertid snart i kontakt med ett ämne, som intresserade honom. I Wolfram Von Eschenbachs fragment Titurel fann han nämligen sägnen om Parsifals son, svanriddaren Lohengrin, försvararen av de oskyldigt förföljda. Det som i synnerhet intresserade Wagner i detta ämne var möjligheten att ge det en allmänt mytologisk karaktär. Han fann till exempel paraleller i den grekiska gudasagan, i berättelsen om Zevs och Semele. Men personliga förhållanden var också avgörande. Som konstnär kände sig Wagner starkt isolerad, och Lohengrin-gestalten blev därför efter hand för honom en slags symbol för hans egna ensamma ställning. Liksom Lohengrin längtade han efter gemenskap med människor, men dessa förstod varken Lohengrin eller honom.

Musiken

Wagner skrev musiken till verket åren 1846-1848, och Lohengrin antogs genast till uppförande vid operan i Dresden. Då Wagner deltog i Februarirevolutionen, måste han emellertid fly från Tyskland och uppförandet blev uppskjutet. Tack vare Franz Liszt kom den dock upp i Weimar 1850. Liszt ledde då framförandet.

I Lohengrin har Wagner frigjort sig från den gamla nummeroperan, men har ännu inte funnit den slutgiltiga formen för sitt musikdrama. Liksom Tannhäuser betecknar också Lohengrin ett nytt steg framåt i hans utveckling. Ledmotivstekniken är genomförd, men i motsats till Tristan och Isolde innehåller Lohengrin många i sig själva avrundade partier och en rad körpartier, vilka Wagner i sina senare operor frångick helt och hållet.

I orkesterbehandlingen visar Wagner sin originalitet genom de betydelsefulla uppgifterna han ger träblåsarna, genom den ofta förekommande delningen av stråkstämmor och genom bruket att med vissa instrumentgrupper karakterisera vissa personer eller situationer i operan. Uvertyren eller förspelet till operan är berömd, och kan sägas vara en Symfonisk dikt.

Videogalleri