Kungliga biblioteket

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Sedan 1661 har biblioteket samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska. Alla bokförlag, tidningar och utgivare av trycksaker i Sverige har enligt lag plikt att lämna ett exemplar till KB. Detta omfattar numera även e-böcker. KB är även ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk. KB bidrar till samordningen av övriga svenska forskningsbibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Sedan 1 januari 2009 ansvarar KB även för att samla in audiovisuella medier. Den verksamheten bedrevs tidigare av Statens ljud- och bildarkiv. Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.


Mikrofilmade svenska dagstidningar

Kungliga biblioteket administerar ett omfattande register av digitaliserade tidskrifter. Registret är sökbart via Internet.

Externa länkar

Istock-newspapers.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordisk massmedia