Kortkvistrunor

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Kortkvistrunor

Kortkvistrunor, tidigare även kallade "Rökrunor". Kortkvistrunor kan sägas vara en slags runstenografi eftersom de i motsats till den vanligare dansk-skånska runraden förenklats och stiliserats kraftigt, ofta genom att bistaven halveras. Tidigast uppträder kortkvistrunorna under 800- och 900-talen och då främst från östsvenskt område. Man finner dem från denna period inom Sveriges gränser i Uppland, Östergötland, Hälsingland, Södermanland, Gotland, Öland, Nordöstsmåland och Medelpad.

Kortkvistrunor förekommer även i de mest söderliggande delarna av Norge, i Oseberg (från ca 850) och i Gokstad (från 1900-talets början). Även i norska vikinga-kolonier på de brittiska öarna har kortkvistrunor blivit funna, även om dessa stammar från senare tid.

Runsten3.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Runor