Karlevistenen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Karlevistenen

Karlevistenen finns på Öland, nära stranden till Kalmarsund, strax söder om Färjestaden. Den räknas som en av Sveriges märkligaste runstenar och är den enda runstenen på Öland som inte är av kalksten. Stenen är av granit (grå kvartsporfyr) och antas ha kommit från Oskarshamn. Den är rest efter den danske vikingahövdingen Sibbe Foldarson av danskar på väg hem efter slaget vid Fyrisvallarna, någon gång på 900-talet, och ristad på sexstavigt drottkväde eller "dróttkvætt" vilket kan översättas till versmått för kväden tillägnade en hövding eller hans hird. Skaldestrofen anses vara mycket svårtolkad.


Runtolkningar

Inristningen har tolkats av flera runtolkare:

Sven BF Jansson

Fólginn liggr, hinns fylgðu
(flestr vissi þat) mestar
dæðir, dólga þruðar
draugr, í þemsi haugi.
Munat reid-Viðurr raða
rógstarkr i Danmarku
Endils iarmungrundar
Ørgrandari landi.

Dold ligger den som de största dåd följde (det visste de flesta) ’Stridernas Truds arbetare’ [=hövdingen] i denna hög.
Ej skall en rättrådigare, kampstark ’Vagn-Vidur’ på sjökungens väldiga mark råda över land i Danmark.

Evert Sahlberger (ordagrant)

Dold ligger den som följde, (de) flesta visste det, (de) största dåd, stridernas Truds träd i denna hög. Skall ej Vagn-Vidur
råda kampstark Danmark Endils vidsträckta land, dygdigare i landet. Sten denna var satt efter Sibbe den gode, son
Foldars. Men han Släde satte vid ö, den dödes ed(svurne).


Jan Paul Strid

Denna sten är satt efter Sibbe den gode, Foldars son.
Och hans följe satte...
Dold ligger den de dolde
– de flesta visste det –
som följdes av de största dåd
– valkyrians följesven –
i denna hög.
Aldrig skall en sjökrigare
starkare och rättrådigare
i Danmark råda
över sjökonungens väldiga mark.

Åke Ohlmarks

Denna sten var satt efter Sibbe den vise, Foldars son. Och hans följe satte…
Dold ligger i denna hög den stridernas Truds/valkyrians/stam/ kämpe som de största dåd följde – det visste de flesta.
Ej skall lyteslösare, slagstark Yndils (vikingakung) jättelands/ havets vagns/härskeppets Vidur/skeppsgud, sjökonung råda över
land i Danmark.


Göran Stålbom (granskad av Henrik Williams)

Denna sten är satt efter Sibbe den vise, Foldars son, men hans följe satte...
Fälld ligger den följde
flest dåd – det vet de mesta –
dråpliga dödsbuds Trudars
drög här under högen.
Icke skall Endils ålgrunds
åkdons Vidur rida
drämstark mera i Danmark,
dryghandad råda landet.

Ordförklaringar

Trud är ett gudanamn och "Trudars drög här", "Truds/valkyrians/stam kämpe" och "Truds här" menas härförare, ledare eller hövding.
Vidur är ett annat namn på Oden som i denna inskription används om den döde, och "Sjökonung" eller "sjökonungens mark" är havet. Den "vagn", "åkdon", "havets vagn" som ristas om är skeppet.
Det talas om "Sibbe den vise" och "Sibbe den gode". Förmodligen var Sibbe en "gode", dvs en kultföreståndare.

Se även

Valknut.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordiska sevärdheter
Runsten3.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Runor