Karen Swedish Community

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Karen Swedish Community, KSC, är en nationalistisk organisationer som företräder karener bosatta i Sverige. KSC bedriver identitär verksamhet där det karenska kulturarvet förvaltas och odlas. Organisationen som bildades i Sandviken i juli 2005 avser att bedriva lobbyverksamhet för den etniska gruppen karener samt att erhålla statliga bidrag för sin verksamhet.


Information fråm hemsida

§ 3 Föreningens syfte. KSC ska vara en representant för Karen-folket i Sverige och företräda dess intressen i sociala, kulturella och ekonomiska frågor. KSC ska främja utvecklingen och förståelsen för Karenernas kultur och språk. [...] KSC ska informera allmänheten om Karen-folket och det förtryck som det utsätts för av den illegitima regimen i Burma. KSC ska skapa en stark organisation som kan tillvarata engagemang för att förbättra Karen-folkets situation.


Karenerna är den största av flera etniska folkgrupper som systematiskt förtrycks av den omänskliga militärregimen i Burma. Trots att karenerna är flera miljoner förvägras de till exempel att använda sitt eget språk i undervisning eller skrift. KSC vill naturligtvis stödja sitt eget folks och andra minoriteters kamp för sina mänskliga rättigheter i Burma.


Källor