Johann Gottfried von Herder

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Johann Gottfried von Herder.

Johann Gottfried von Herder, född den 25 augusti 1744 i Mohrungen, Ostpreussen, död den 18 december 1803 i Weimar, är en av Tysklands inflytelserikaste tänkare och författare.

Herder var son till en skollärare och organist och bestämdes från början för prästkallet. Parallellt med sin karriär inom kyrka, utbildningsväsen och statsförvaltning verkade han som författare.

Herder skrev lärda arbeten om bland annat folkdiktning och äldre litteratur. Han framhöll originaliteten som huvudsak, betonade det folkegnas, det ursprungligas, det individuellas grundläggande betydelse, rev ner den skiljevägg, som kulturell och litterär konvention upprest mellan de bildade och folkdikten, och återförde därigenom friskhet och nationalitet i diktningen.

Genom sina arbeten erhöll han många fiender bland upplysningsfilosofiens och den franska smakens anhängare, men hänförda vänner bland den ungdom, som just i hans verk fann en stor del av de teoretiska grundvalarna för sin tyskt nationella och individualistiskt natursvärmande vitterhet, vars slagord var: natur! hjärta! geni!, den så kallade Sturm-und-drang. Jfr die Völkischen.

På svensk litteratur hade Herder såväl medelbart som omedelbart ett icke oväsentligt inflytande från och med Thorild (med vilken han sympatiserade och stod i förbindelse under Thorilds sista år) och nyromantikerna.

Externa länkar


Ugglan
Delar av denna artikel utgörs av bearbetad text ur Nordisk familjebok, utgiven 1904–1926.