Jakob Eriksson

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Jakob Eriksson (Ur Biografisk Lexikon, 1906).

Jakob Eriksson. Botaniker. Professor. Född den 30 september 1848 avliden 1919.

Jakob blev student i Lund 1867, fil. kand. 1872, fil. dr. och docent i botanik vid Lunds universitet 1874.

Redan 1875 förordnades han till adjunkt vid Nya Elementarskolan och från 1876 som botanist och växtfysiolog vid Lantbruksakademins experimentalfält.

1885 erhöll han professors titel.

Han författade att stort antal vetenskapliga och botaniska skrifter, som också kom ut på andra språk.

Bibliograi i urval

 • Berättelse öfver en med offentligt understöd företagen vetenskaplig resa i utlandet sommaren 1880. (1881)
 • Om ör-råg. Med en litografierad tafla. (1883)
 • Våra vigtigaste kulturväxter och deras sjukdomar. Beskrifning till tre botaniska väggtaflor. (1884)
 • Bidrag till kännedom om våra odlade växters sjukdomar. (1885)
 • Kulturväxter på åker och äng. (1889)
 • Om växtsjukdomarnes ekonomiska betydelse samt om de åtgärder som kunna och böra mot dem vidtagas. (1891)
 • Hvad är sädesrost och hvad kan göras mot densamma? (1896)
 • Hvilka gräsarter kunna sprida rost till berberisbusken? (1896)
 • Några odlingsförsök med vinterkorn. (1896)
 • Hvad slags rost är det som hemsöker de australiska hveteskördarne? (1896)
 • Om berberibusken såsom bärare och spridare af sädesrost. (1897)
 • Om kolfsjuka å timotej. (1902)
 • Några studier öfver morotens rotfiltsjuka, med särskildt afseende på dess spridningsförmåga. (1903)
 • Om fruktträdsskorf och fruktträdsmögel samt medlen till dessa sjukdomars bekämpande. (1903)
 • Amerikanska krusbärsmjöldaggen i Sverige. Ett gif akt till våra krusbärsodlare. (1905)
 • Moderna strömningar inom den utländska maltkornodlingen samt i fråga om värdesättningen å maltkorn. (1905)
 • Landtbruksbotanisk berättelse af år 1906. (1906)
 • Klumprot sjuka å kål. En alltmer tilltagande sjukdom å våra kålväxter. (1906)
 • Den amerikanska krusbärsmjöldaggen. Dess natur och utbredning samt kampen mot densamma. (1907)
 • Om sot i korn och hafre. (1908)
 • Landtbruksväxternas svampsjukdomar. (1910)
 • Om blom- och grentorka (Monilia-torka) å våra fruktträd. Dess förekomst natur och bekämpande. (1912)
 • Tillvaratag frö från friska kulturer! För eget behof och för avsalu. (1912)
 • Filtsjuka å potatis. (1912)
 • Jacob Georg Agardh. Minnesteckning (1916)
Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen 1886.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Framstående svenskar